Organisasjoner

Nord universitet, Avdeling for helsefag - Bachelor i farmasi

Finn Christiansensv. 1

7800 Namsos

Serviceboks 2501

7729 Steinkjer

Telefon: 74 11 20 00

Telefaks: 74 11 23 01

E-post: postmottak@nord.no

www.nord.no/no/studier/bachelor-i-farmasi