Organisasjoner

Helse- og omsorgsdepartementet

Teaterg. 9

Postboks 8011 Dep.

0030 Oslo

Telefon: 22 24 90 90

Telefaks: 22 24 95 75

E-post: postmottak@hod.dep.no

odin.dep.no/hod/