Organisasjoner

Farmasøytisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo

Sem Sælandsv. 3

Postboks 1068 Blindern

0316 Oslo

Telefon: 22 85 65 85

Telefaks: 22 85 44 02

E-post: instituttkontoret@farmasi.uio.no

www.farmasi.uio.no