Organisasjoner

Den norske tannlegeforening

Fr. Stangsg. 20

Postboks 3063 Elisenberg

0207 Oslo

Telefon: 22 54 74 00

Telefaks: 22 55 11 09

E-post: tannlegeforeningen@tannlegeforeningen.no

www.tannlegeforeningen.no