Organisasjoner

Den norske legeforenings (Dnlf) og Legemiddelindustriens (LMI) råd for legemiddelinformasjon

Essendropsg. 3

Postboks 5094 Majorstuen

0301 Oslo

Telefon: 23 16 15 00

Telefaks: 23 16 15 01