Kalydeco «Vertex Pharmaceuticals» tabletter, filmdrasjerte 150 mg

Kalydeco «Vertex Pharmaceuticals»

Merking:V 150
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):16.5×8.4 mm
Farge:Lyseblå
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.