Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


C09C
Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Inntak av én terapeutisk voksendose til hjertefriske barn forventes ikke å gi forgiftning. Det er begrenset erfaring med angiotensin II-antagonister, men en antar at de har lav akutt toksisitet. Personer med hjertesykdom (ofte eldre) tolererer mindre enn friske personer. Kombinasjon med andre legemidler som påvirker sirkulasjonen kan potensere forgiftningen.
 
Klinikk for gruppen: Hodepine, svimmelhet og somnolens. Hypotensjon og takykardi, ev. bradykardi. Hyperkalemi, ev. nyre- og leverpåvirkning.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C09C A01
Losartan
C09C A01
Losartan
 
Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. 200 mg til 7-åring ga ingen forgiftning. Voksne: 500-1500 mg ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte, C09C
C09C A02
Eprosartan
C09C A02
Eprosartan
 
Toksisitet: Barn: <800 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte, C09C
C09C A03
Valsartan
C09C A03
Valsartan
 
Toksisitet: Barn: <160 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte, C09C
C09C A04
Irbesartan
C09C A04
Irbesartan
 
Toksisitet: Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 3,6 g ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte, C09C
C09C A06
Kandesartan
C09C A06
Kandesartan
 
Toksisitet: Barn: <32 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 48 mg og 224 mg ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte, C09C
C09C A07
Telmisartan
C09C A07
Telmisartan
 
Toksisitet: Barn: <120 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte, C09C
C09C A08
Olmesartanmedoksomil
C09C A08
Olmesartanmedoksomil
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte, C09C