Diazepam

Preparater: Stesolid «Actavis» inj., rektalvæske, supp., tabl. (diazepam 5 mg/ml inj., 5 mg/2,5 ml og 10 mg/2,5 ml rektalvæske, 5 mg og 10 mg supp., 2 mg og 5 mg tabl.), Stesolid prefill «Actavis» rektalvæske (diazepam 5 mg/ml).

Bruksområde: Til behandling av kramper og uro i forbindelse med forgiftninger. Akutt koronarsykdom utløst av amfetamin og kokain (motvirker koronar og mesenterial vasokonstriksjon). Forgiftninger med klorokin og hydroksyklorokin. Forgiftninger med plantevernmidler og nervegasser som er kolinesterasehemmere.

Dosering: Ved kramper, uro og/eller brystsmerter: Voksne: Gi 5-20 mg langsomt i.v., ev. 10-20 mg rektalt. Titrer etter effekt. Forholdsvis høye gjentatte doseringer kan være nødvendig, f.eks. ved uro eller koronarsyndrom forårsaket av sentralstimulerende stoffer (misbruk). Barn: Gi 0,1-0,5 mg/kg langsomt i.v., ev. 0,3-1 mg/kg rektalt. Ved forgiftninger med klorokin og hydroksyklorokin: Ved hjertepåvirkning eller høy risiko for alvorlig forgiftning, gi i.v. infusjon av høye doser (2 mg/kg i løpet av 30 minutter, deretter 1-2 mg/kg/døgn), kombinert med respiratorbehandling.

Forsiktighetsregler: Diazepam vil forsterke effekten av stoffer med sentralnervøs hemming. Vurder lavere dosering og langsommere injeksjon dersom slike stoffer er inntatt. Følg respirasjon og blodtrykk ved høy dosering.