Dalacin

Pfizer

Antibiotikum, aknemiddel.

ATC-nr.: D10A F01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J01F F01
Klindamycin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klindamycin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klindamycin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klindamycin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.09.2016) er utarbeidet av LEO Pharma.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

LINIMENT, emulsjon 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Klindamycin-2-fosfat tilsv. klindamycin 10 mg, glyserol, cetostearylalkohol, isostearylalkohol, stearinsyre, glyserolmonostearat, natriumlaurylsarcosinat, metylparahydroksybenzoat (E 218), renset vann til 1 ml.


Indikasjoner

Acne vulgaris resistent mot annen lokal behandling. Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.

Dosering

Et tynt lag appliseres 2 ganger daglig på de affiserte hudområdene. Behandlingstiden bør være kort og ikke overstige 3 måneder. Behandlingsfrie perioder anbefales. Spesielt velegnet når huden ikke er fet.
Administrering: Se bruksanvisning i pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for linkomycin eller noen av innholdsstoffene. Tidligere antibiotika-assosiert kolitt.

Forsiktighetsregler

Hvis en ved et uhell får preparatet på følsomme områder (øye, sprukket hud, slimhinner), må det skylles med rikelige mengder rennende vann. Inneholder cetostearylalkohol, som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), og metylparahydroksybenzoat, som kan gi allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund). Endrer bakteriefloraen i tarmen og kan gi overvekst av Clostridium difficile, som produserer toksin A og B, som igjen kan føre til Clostridium difficile-assosiert diaré (CDAD). Ved topikal bruk absorberes noe av virkestoffet fra hudoverflaten. Sjeldne tilfeller av diaré og kolitt er sett. Det er viktig å vurdere diagnosen CDAD når diaré oppstår etter bruk. Kan utvikles til kolitt, inkl. pseudomembranøs kolitt, og alvorlighetsgraden kan variere fra mild til livstruende. Ved mistanke om eller bekreftet antibiotika-assosiert diaré eller antibiotika-assosiert kolitt, skal behandlingen avsluttes og egnede diagnostiske tiltak utføres umiddelbart. Legemidler som hemmer tarmperistaltikken er kontraindisert i slike situasjoner. Milde tilfeller reverseres vanligvis ved seponering. Ved moderate til alvorlige tilfeller kan væske, elektrolytter og proteintilskudd, samt egnet antibiotikum, være nødvendig. Hypertoksinproduserende stammer av Clostridium difficile forårsaker økt sykelighet og dødelighet. Infeksjoner responderer tidvis ikke på antimikrobiell behandling og kan resultere i kolektomi. Nøye medisinsk oppfølging er nødvendig da CDAD er sett >2 måneder etter bruk av antibakterielle midler.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D10A F01
Klindamycin gitt i.v. kan gi nevromuskulær blokade, som kan forsterke effekten av nevromuskulære blokkere. Forsiktighet anbefales derfor hos pasienter som får slike midler.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det er ikke sett økt frekvens av fosterskader ved systemisk bruk i 2. og 3. trimester. Ingen adekvate data ved bruk i 1. trimester. Lang klinisk erfaring indikerer liten/ingen risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløp, foster eller nyfødte. Skal kun brukes under 1. trimester ved klart behov. Liten absorpsjon gjennom hud indikerer at preparatet ikke forårsaker reproduksjonstoksiske effekter.
Amming: Utskillelse i morsmelk etter topikal bruk er ukjent. Systemisk eksponering forventes å være lav. Kan gi bivirkninger på tarmfloraen hos diende. Nytte-/risikovurdering må foretas. Barnet skal ikke komme i kontakt med behandlet hudområde.
Fertilitet: Ingen data. Ingen tegn til redusert fertilitet hos dyr.
Klindamycin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensGastrointestinal forstyrrelse, magesmerte, pseudomembranøs kolitt
Hud
Svært vanligeHudirritasjon, tørr hud, urticaria
VanligeErytem, seboré, svie
Ukjent frekvensKontaktdermatitt
Infeksiøse
Ukjent frekvensFollikulitt
Øye
Ukjent frekvensØyesmerte
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
HudHudirritasjon, tørr hud, urticaria
Vanlige
HudErytem, seboré, svie
Ukjent frekvens
GastrointestinaleGastrointestinal forstyrrelse, magesmerte, pseudomembranøs kolitt
HudKontaktdermatitt
InfeksiøseFollikulitt
ØyeØyesmerte

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Absorberes i tilstrekkelig grad til at det kan gi systemiske effekter. Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring ved overdosering.
Symptomer: Ubehag, brekninger, diaré. Allergiske reaksjoner kan forekomme.
Behandling: Ved behov, ventrikkeltømming og kull. Symptomatisk behandling. Hemodialyse og peritonealdialyse er ikke vist å være effektivt i å fjerne klindamycin fra serum.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For klindamycin J01F F01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Klindamycinfosfat hydrolyseres i talgkjertelganger til aktivt klindamycin. Hemmer bakteriell proteinsyntese ved å binde seg til 50S-subenheter i ribosomer og påvirke både ribosomsamlingen og translasjonsprosessen. Lindrer inflammasjon ved å hemme anaerobe grampositive ikke-sporedannende basiller inkl. Propionibacterium acnes i komedoner, og dermed senke produksjon av frie fettsyrer i sebum og kjemotaksen hemmes. Ervervet resistens kan variere geografisk og over tid for noen arter. Lokal informasjon om resistens er særlig ønskelig ved alvorlige infeksjoner. Mikrobiologisk diagnose med verifisering av patogenet og dets følsomhet overfor klindamycin anbefales ved alvorlige infeksjoner eller behandlingssvikt.
Absorpsjon: Klindamycin kan påvises i serum (0-3 ng/ml).
Utskillelse: Ca. 0,25% gjenfinnes i urin etter lokal applikasjon på ansiktshud.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

Sist endret: 15.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.11.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Dalacin, LINIMENT, emulsjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg/ml60 ml
494559
SPC_ICON-
-
148,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acne vulgaris (akne, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anaerob: Betyr oksygenfri. I medisinen er ordet oftest en karakteristikk av bakterier, som innebærer at de kan leve selv om det ikke er oksygen i miljøet deres. Det motsatte er aerob.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

follikulitt (hårkjertelbetennelse, hårsekkbetennelse, hårrotsbetennelse): Betennelse i hårsekkene, den delen av overhuden som omslutter roten til et hår.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

seboré: Økt utskillelse av talg fra hudens talgkjertler. Hvis det dannes tørre flak blir det flass.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.