Cytotec

Pfizer

Prostaglandin E1-analog.

ATC-nr.: A02B B01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER 0,2 mg: Hver tablett inneh.: Misoprostol 0,2 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Forebyggelse av ventrikkel- og duodenalsår ved samtidig behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske midler hos pasienter med legemiddelrelaterte sår i anamnesen.

Dosering

Voksne og eldre: 0,2 mg 2-4 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nyresvikt: Ved oppstart av behandling av pasienter med nyresvikt, bør en lavere dose bli brukt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastsatt.
Administrering: Den siste dosen bør tas ved leggetid. Tas sammen med NSAID hvis mulig. Tas umiddelbart etter mat. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre prostaglandiner. Kjent, ikke utelukket eller planlagt graviditet. Fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon.

Forsiktighetsregler

Alvorlig gastrointestinal skade som blødning, ulcerasjon og perforasjon er rapportert ved samtidig behandling med NSAID. Oppmerksomhet på ulcerasjon, selv uten gastrointestinale symptomer, er nødvendig. Om nødvendig skal endoskopi og biopsi utføres før oppstart for å utelukke malign sykdom i øvre gastrointestinaltraktus. Bør gjentas under oppfølgingen sammen med ev. andre undersøkelser. Symptomatisk respons på misoprostol forhindrer ikke malignitet i mage-tarmkanalen. Fertile kvinner, se Graviditet, amming og fertilitet. Pasienter som er predisponert for diaré, f.eks. de med inflammatorisk tarmsykdom, bør overvåkes nøye. For å begrense risiko for diaré, skal misoprostol tas umiddelbart etter mat. Bruk av magnesium-antacida skal unngås. Pasienter som kan ta skade av ev. dehydrering skal følges nøye. Brukes med forsiktighet ved tilstander hvor hypotensjon kan medføre plutselige alvorlige komplikasjoner, f.eks. ved cerebrovaskulær sykdom, koronararteriesykdom eller alvorlig perifer vaskulær sykdom.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A02B B01
Samtidig bruk av NSAID kan i sjeldne tilfeller gi transaminaseøkning og perifert ødem. Svak økning i propranololkonsentrasjoner (ca. 20% økning i AUC, og 30% økning i Cmax) er sett ved gjentatt dosering. Magnesium-antacida er vist å forverre misoprostol-indusert diaré og bør unngås.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert da det kan føre til uteruskontraksjoner, og er assosiert med abort, prematur fødsel, fosterdød og misdannelser hos fostre. Ca. 3 ganger økt risiko for misdannelser ved eksponering i 1. trimester: Møbius syndrom, amnionbånd syndrom og anomalier i CNS. Andre misdannelser inkl. artrogrypose er sett. Fertile kvinner skal bruke effektiv antikonsepsjon og skal informeres om viktigheten av å bruke adekvat antikonsepsjon under behandling. Behandling skal ikke påbegynnes før graviditet er utelukket. Ved mistanke om graviditet skal behandling seponeres. Risiko for uterusruptur øker med økende svangerskapsalder, tidligere kirurgi i uterus, inkl. keisersnitt, samt hos kvinner som har født ≥5 barn.
Amming: Den aktive metabolitten misoprostolsyre utskilles i morsmelk. Skal ikke brukes da utskillelsen av misoprostolsyre kan gi bivirkninger hos diende barn (f.eks. diaré).
Misoprostol

Bivirkninger

Mest vanlig er diaré. Diaré og magesmerter er doserelatert, debuterer som regel i begynnelsen av behandlingen og er vanligvis forbigående. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré. Hud: Utslett. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominale smerter, forstoppelse, dyspepsi, flatulens, kvalme, brekninger. Medfødte og genetiske sykdommer: Misdannelse hos foster. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Kjønnsorganer/bryst: Vaginalblødninger (inkl. postmenopausal blødning), mellomblødninger, menstruasjonsforstyrrelser, uteruskramper. Øvrige: Feber. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Kraftig diaré som fører til alvorlig dehydrering. Kjønnsorganer/bryst: Menoragi, dysmenoré. Svangerskap: Uterusruptur. Ukjent frekvens: Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Kjønnsorganer/bryst: Uterusblødning. Svangerskap: Amnionvæske emboli, unormale uteruskontraksjoner, fosterdød, ufullstendig abort, prematur fødsel, restplacenta, uterusperforasjon. Øvrige: Frysninger. Uendret bivirkningsprofil ved kombinasjonsbehandling med NSAID inntil 1 år.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Tretthet, skjelving, krampetrekninger, pustevansker, mageknip, diaré, feber, hjertebank, lavt blodtrykk, lav puls.
Behandling: Symptomatisk og understøttende. Dialyse er ikke egnet da misoprostol metaboliseres som en fettsyre.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A02B B01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Styrker det naturlige øvre gastrointestinale slimhinneforsvar. Syresekresjon hemmes og mengden magesyre reduseres. Pepsinproduksjonen synker. Slimproduksjonen stimuleres og beskytter mageslimhinnen. Sekresjon av bikarbonat i duodenum øker. Antisekretorisk effekt inntrer 30 minutter etter inntak og opprettholdes i minst 3 timer.
Absorpsjon: Cmax innen 30 minutter.
Proteinbinding: <90%.
Halveringstid: 20-30 minutter.
Metabolisme: Metaboliseres av fettsyreoksidasjonssystemet.
Utskillelse: Ca. 70% via urin som misoprostolsyre.

Sist endret: 03.08.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.07.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Cytotec, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,2 mg100 stk. (blister)
003469
SPC_ICONBlå resept
-
312,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antikonsepsjon (prevensjon): Metoder som forhindrer uønsket svangerskap hos seksuelt aktive.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

duodenalsår (ulcus duodeni, tolvfingertarmsår): Sår på tolvfingertarmen, som hovedsakelig er forårsaket av bakterien Helicobacter pylori. Duodenalsår behandles både med legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen og med antibiotika som dreper Helicobacter pylori.

dysmenoré (menstruasjonssmerter, smertefull menstruasjon, menssmerter): Menstruasjonssmerter. Verkende eller krampeaktig smerte som oppstår under menstruasjon. Kan deles inn i primær eller sekundær dysmenoré. Vanlig dysmenoré er ofte primær, men hvis det finnes en kjent årsak til smertene som en sykdom, kalles den sekundær.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

menoragi (kraftig menstruasjonsblødning, økt menstruasjonsblødning): Kraftig og regelmessig menstruasjon som varer mer enn 8 dager og/eller med blødningsmengde over 80 ml/menstruasjon. Hos de fleste er årsaken ukjent, men kjente årsaker er livmorinnlegg (spiral) og livmorknuter (myomer).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.