N06A B04_1 Citalopram

Refusjonsberettiget bruk:

Depresjoner. Panikklidelse med eller uten agorafobi. Tvangslidelse (OCD).

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
-74Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse-
ICDVilkår nr
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
-F4Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.