M01A G02_1 Tolfenamsyre

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av akutte migreneanfall.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
N89Migrene-
ICDVilkår nr
G43Migrene-
Vilkår:
Ingen spesifisert.