J05A B01_1 Aciklovir - Tablett, mikstur

Refusjonsberettiget bruk:

Herpesinfeksjoner ved immunsvikt. Langvarig eller tilbakevendende herpes keratitt eller herpes zoster ophtalmicus. Palliativ behandling i livets sluttfase. Infeksjoner ved organtransplantasjon.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-51Organtransplantasjon136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
B99Immunsvikt INA136, 182
F85Herpeskeratitt og herpeskeratokonjunktivitt-
S70Herpes zoster ophtalmicus-
ICDVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
B02.3Herpes zoster-sykdom i øye-
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel136, 182
D81Kombinert immunsvikt136, 182
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter136, 182
D83Vanlig variabel immunsvikt136, 182
D84Annen immunsvikt136, 182
H19.1Herpeskeratitt og herpeskeratokonjunktivitt-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

182

Behandlingen skal være instituert av spesialist i infeksjonssykdommer, onkologi, revmatologi, hud og veneriske sykdommer eller fødselshjelp og kvinnesykdommer eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlet til seg selv på blå resept.