H05B X02_1 Parikalsitol

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av sekundær hyperparatyreoidisme hos pasienter med kronisk nyresvikt (kronisk nyresykdom, stadium 5) som gjennomgår hemodialyse eller peritoneal dialyse.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
U99Kronisk nyresvikt19, 205
ICDVilkår nr
N18Kronisk nyresykdom19, 205
N25Forstyrrelser som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre19, 205
Vilkår:
19

Refusjon ytes kun etter resept fra spesialist i indremedisin eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet.

205

Refusjon ytes kun til pasienter som har forsøkt alfakalcidol eller kalsitriol med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable bivirkninger. Dette må dokumenteres i journalen.