G03B A03_1 Testosteron

Refusjonsberettiget bruk:

Substitusjonsbehandling til menn ved hypofysesvikt, manglende testikler eller inaktive testikler når mangel på testosteron er blitt stadfestet ved kliniske og laboratoriemessige funn.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
A87Hypopituitarisme etter behandling241
A87Testikkelsvikt etter behandling241
A90Klinefelters syndrom241
T99Hypofysesvikt INA241
Y84Medfødt feil testikkel aplasi241
ICDVilkår nr
E23Hypofunksjon og andre forstyrrelser i hypofyse241
E31Polyglandulær dysfunksjon241
E89.3Hypopituitarisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer241
E89.5Testikulær hypofunksjon etter kirurgiske og medisinske prosedyrer241
Q55.0Aplasi av testikkel241
Q98Andre kjønnskromosomavvik, mannlig fenotype IKAS241
Vilkår:
241

Behandlingen skal være instituert av spesialist i urologi, indremedisin, nevrokirurgi, nevrologi, pediatri eller av sykehusavdeling eller poliklinikk med tilsvarende spesialitet