B02A A02_1 Traneksamsyre

Refusjonsberettiget bruk:

Medfødt blødningssykdom med økt lokal eller generell fibrinolyse eller fibrinogenolyse. Arvelig angioneurotisk syndrom.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
A92Angionevrotisk ødem9
B83Purpura/koagulasjonsdefekt9
ICDVilkår nr
D65Disseminert intravaskulær koagulasjon9
D66Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor VIII9
D67Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor IX9
D68Andre koagulasjonsforstyrrelser9
D68.1Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor XI9
D68.2Arvelig mangel på andre koagulasjonsfaktorer9
T78.3Angionevrotisk ødem9
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.