B02A A02_1 Traneksamsyre

Refusjonsberettiget bruk:

Medfødt blødningssykdom med økt lokal eller generell fibrinolyse eller fibrinogenolyse. Arvelig angioneurotisk syndrom.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
A92Angionevrotisk ødem9
B83Purpura/koagulasjonsdefekt9
ICDVilkårnr.
D65Disseminert intravaskulær koagulasjon9
D66Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor VIII9
D67Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor IX9
D68Andre koagulasjonsforstyrrelser9
D68.1Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor XI9
D68.2Arvelig mangel på andre koagulasjonsfaktorer9
T78.3Angionevrotisk ødem9
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.