A10B D15_1 Metformin og dapagliflozin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
T90Diabetes type 2233
ICDVilkår nr
E11Diabetes mellitus type 2233
Vilkår:
233

Refusjon ytes til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin