A02B B01_1 Misoprostol

Refusjonsberettiget bruk:

Forebyggelse av ventrikkel- og duodenalsår ved samtidig behandling med NSAIDs hos pasienter med legemiddelrelaterte sår i anamnesen. Palliativ behandling i livets sluttfase av medikamentindusert ulcus.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D85Sår i tolvfingertarm126
D86Magesår ventrikulært126
ICDVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
K25Sår i magesekk126
K26Sår i tolvfingertarm126
Vilkår:
126

Ulcus skal være indusert av et legemiddel som er brukt for en sykdom omfattet av blåreseptforskriften.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.