ATC-register

VVARIA
V08Kontrastmidler
V08DKontrastmidler for ultralyd
V08D AKontrastmidler for ultralyd
V08D A01Perflutren, mikrosfærer av humant albumin
Optison GE Healthcare inj.
V08D A05Svovelheksafluorid, fosfolipidmikrosfærer
SonoVue Bracco pulv. og væske til inj.
V08D A06Perflubutan, fosfolipidmikrosfærer
Sonazoid GE Healthcare pulv. og væske til inj.