Bestilling av Veterinærkatalogen

Veterinærkatalogen (papirversjon) utgis høsten annen hvert år og sendes til følgende yrkesgrupper og studenter til disse:
  • Apotek
  • Farmasøyter
  • Veterinærer
  • Veterinærerstudenter (i Norge)
Veterinærkatalogen kan bare kjøpes hos oss. Pris kr. 299,- + porto og ekspedisjonsgebyr.

Kontakt:

Fagbokforlaget
v/Elisabeth Rasmussen
Postboks 6050 Postterminalen
5892 Bergen

Telefon:

55 38 88 00 eller direkte 55 38 88 05

Telefaks:

55 38 88 39

E-post: