Aquavac Relera vet.

MSD Animal Health


Vaksine til fisk.

QI10B B03 (Yersiniavaksine)KONSENTRAT TIL BAD/INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til regnbueørret: 1000 ml (10 000 doser) inneh.: Inaktiverte celler fra Yersinia ruckeri (Hagerman stamme type 1 og EX5 biotype stamme) RPS ≥75%, natriumkloridoppløsning og formaldehyd (rest etter produksjon) ≤0,05% (w/v).


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert bakterievaksine.
Virkningsmekanisme: Induserer aktiv immunitet mot yersiniose (rødmunnsyke) forårsaket av Yersinia ruckeri Hagerman type I eller EX5 biotype stammer.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering mot yersiniose (rødmunnsyke) for å redusere dødelighet forårsaket av Hagerman type 1 eller EX5 biotype stammer av Yersinia ruckeri. Dyppvaksinering: Immunitet er vist fra 336 døgngrader (28 dager ved 12°C) for Hagerman type 1 og for EX5 biotype. Varighet av immunitet: 6 måneder (205 dager ved 12°C) for Hagerman type 1. 4 måneder (133 dager ved 12°C) for EX5 biotype. Vær oppmerksom på at nivået av beskyttelse mot EX5 biotype avtar i løpet av den angitte perioden. Injeksjonsvaksinering (kun for boostervaksinering): Immunitet er ikke studert etter 28 dager (336 døgngrader).

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Injeksjonsadministrering medfører svært svake adhesjoner (Speilberg score 1) på injeksjonsstedet, disse kan vedvare i 7 uker, men kan normalt ikke observeres 3 måneder etter injeksjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun frisk fisk skal vaksineres. Vaksiner ikke fisk ved vanntemperatur <12°C. Unngå stress ved håndtering av fisken, unngå også temperaturvariasjoner, spesielt mellom vaksinesuspensjonen og vannet fisken holdes i. Beskyttelsesutstyr bør brukes for å unngå selvinjeksjon. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre veterinærpreparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter annet preparat.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke gis til stamfisk eller til fisk som er tenkt brukt til stamfisk.

Dosering 

Grunnvaksinering skal bare gjøres ved å bruke dyppvaksinering. Dersom en boostervaksinering er nødvendig for å forlenge varigheten av immunitet med 28 dager, bør man vaksinere ved injeksjon. Ved dyppvaksinering fortynnes innholdet umiddelbart etter anbrudd, og fortynnet vaksine må brukes umiddelbart. Utviklingen av beskyttende immunitet er avhengig av vanntemperaturen. Rist flasken før bruk. Grunnvaksinering ved dyppvaksinering: Fisk på minst 5 g: Fortynn innholdet i flasken (1 liter) i 9 liter vann fra settefiskanlegget (klekkekar), rent og passende oksygenert. Fordel fisken i passende batcher (ikke for mange av gangen) og la dem være nede i den fortynnede vaksineoppløsningen i 30 sekunder. En liter vaksine (gir 10 liter fortynnet vaksine) er nok til å vaksinere maks. 100 kg fisk. Boostervaksinering ved injeksjon: Fisk på minst 12 g: Vaksinen må administreres vha. multidose-injeksjonsutstyr med en mekanisme som hindrer tilbakeslag. Dette gjelder både håndholdte og automatiske systemer. Preparatet administreres ved intraperitoneal injeksjon i bukområdet, rett foran bukfinnene (ca. 1 bukfinnelengde foran basis av bukfinnene). Dosen er 0,1 ml pr. fisk. Fisken skal bedøves før vaksinering.

Tilbakeholdelsestider

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 5 timer. Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

Pakninger og SPC

Aquavac Relera vet., KONSENTRAT TIL BAD/INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
regnbueørret1000 ml (flaske)061902C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.07.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.12.2018