Voriconazole Sandoz

Sandoz


Antimykotikum.

J02A C03 (Vorikonazol)TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg og 200 mg: Hver tablett inneh.: Vorikonazol 50 mg, resp. 200 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne og barn >2 år: Behandling av invasiv aspergillose. Behandling av candidemi hos ikke-nøytropene pasienter. Behandling av flukonazol-resistente, alvorlige, invasive Candida-infeksjoner (inkl. C. krusei). Behandling av alvorlige soppinfeksjoner forårsaket av Scedosporium spp. og Fusarium spp. Skal primært administreres til pasienter med progressive, mulig livstruende infeksjoner. Profylakse mot invasive soppinfeksjoner hos høyrisikopasienter med allogent, hematopoetisk stamcelletransplantat (HSCT).

Dosering

Se SPC.
Administrering: Skal tas minst 1 time før eller 1 time etter mat.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

VFEND «Pfizer»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Voriconazole Sandoz, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg 30 stk. (blister)
051429
Blå resept
Byttegruppe
1605,50 (trinnpris 1402,80) C
200 mg 30 stk. (blister)
415601
Blå resept
Byttegruppe
5913,00 (trinnpris 5253,00) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 23.01.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.05.2020