Voriconazole Fresenius Kabi

Fresenius Kabi


Antimykotikum, triazolderivat.

J02A C03 (Vorikonazol)PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 200 mg: Hvert hetteglass inneh.: Vorikonazol 200 mg, syklodekstrin, hydroksypropylbetadeks, L-arginin, saltsyre/natriumhydroksid (til pH-justering).


Indikasjoner

Voksne og barn ≥2 år: Bredspektret triazolantimykotikum til behandling av invasiv aspergillose, behandling av candidemi hos ikke-nøytropene pasienter, behandling av flukonazolresistente, alvorlige, invasive Candida-infeksjoner (inkl. C. krusei), behandling av alvorlige soppinfeksjoner forårsaket av Scedosporium spp. og Fusarium spp. Skal primært administreres til pasienter med progressive, mulig livstruende infeksjoner. Profylakse mot invasive soppinfeksjoner hos høyrisikopasienter som har gjennomgått allogen, hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT).

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

VFEND «Pfizer»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Voriconazole Fresenius Kabi, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg1 stk. (hettegl.)
577396
Blå resept
Byttegruppe
1077,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.06.2020