Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEGEL, tube 2 mg/g: 1 g inneh.: Karbomer 2 mg, cetrimid, sorbitol, natriumhydroksid, sterilt vann. Med konserveringsmiddel.


ØYEGEL, endosebeholdere 2 mg/g: 1 g inneh.: Karbomer 2 mg, sorbitol, natriumhydroksid, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Nedsatt tåreproduksjon.

Dosering

1 dråpe 3-4 ganger daglig eller oftere om nødvendig.
Administrering Appliseres i konjunktivalsekken. Spissen på tuben og endosebeholderen skal ikke berøre noe, inkl. øyet, da dette kan forårsake skade på øyet og kontaminere gelen. Innholdet i endosebeholderne skal brukes umiddelbart etter åpning og ev. rester kasseres.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kontaktlinser bør tas ut ved drypping av øynene og først settes på igjen etter ca. 30 minutter. Bilkjøring og bruk av maskiner: Om tåkesyn oppstår må forsiktighet utvises ved bilkjøring og bruk av maskiner.

Interaksjoner

Dersom pasienten bruker annen lokal øyebehandling samtidig med Viscotears skal det gå minst 5 minutter mellom legemidlene og Viscotears skal alltid være det siste legemidlet som instilleres.

Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeViskøs, vandig oppløsning av karbomer som etter lokal applikasjon sprer seg raskt over konjunktiva og kornea. Den beskyttende tårefilmen kan bestå opptil 6 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Tube: Ingen spesielle forholdsregler vedrørende oppbevaringen. Holdbarhet etter åpning: 4 uker. Endosebeholdere: Oppbevares ved høyst 30°C og i ytteremballasjen. Skal brukes umiddelbart etter åpning og ev. rester kasseres.

 

Pakninger, priser og refusjon

Viscotears, ØYEGEL, tube:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
2 mg/g 10 g (tube)
597562
- * F
3 × 10 g (tube)
569173
Blå resept * F

Viscotears, ØYEGEL, endosebeholdere:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
2 mg/g 30 × 0,6 ml (endosebeholdere)
541760
Blå resept * F
120 × 0,6 ml (endosebeholdere)
529807
Blå resept * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Viscotears ØYEGEL, endosebeholdere 2 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Viscotears ØYEGEL, tube 2 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.07.2019


Sist endret: 12.07.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)