Vinorelbin Ebewe

EBEWE


Cytostatikum.

L01C A04 (Vinorelbin)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Vinorelbin 10 mg (som tartrat), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Ikke-småcellet lungekreft (stadium 3 eller 4). Som monoterapi til pasienter med metastatisk brystkreft (stadium 4), når behandling med antrasyklin- og taksanholdig kjemoterapi har sviktet eller ikke er egnet.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevar hetteglassene i ytteremballasjen, for å beskytte mot lys. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk stabilitet er vist ved konsentrasjoner på 0,5 mg/ml og 3 mg/ml i 28 dager ved 2-8°C beskyttet mot lys. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Dersom det ikke benyttes umiddelbart, vil lagringstider og betingelser før bruk være brukerens ansvar, og vil vanligvis ikke overstige 24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering og oppløsning har funnet sted under kontrollerte og validert aseptiske forhold.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Navirel «Medac»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vinorelbin Ebewe, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/ml 1 ml (hettegl.)
066542
-
Byttegruppe
212,80 C
5 ml (hettegl.)
066551
-
Byttegruppe
919,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.07.2020