Vi-Siblin

Meda


Romoppfyllende avføringsmiddel.

A06A C01 (Ispaghula, Loppefrø)GRANULAT: 1 g inneh.: Testa ispaghulae (ispaghulafrøskall) 610 mg, sukrose 376 mg, natriumklorid til 1 g. Sukkerholdig.


GRANULAT I DOSEPOSER: Hver dosepose inneh.: Testa ispaghulae (ispaghulafrøskall) 3,66 g, sukrose 2,26 g, natriumklorid til 6 g. Sukkerholdig.


Indikasjoner

Obstipasjon. Som adjuvans i behandling av colon irritabile.

Dosering

1 måleskje eller 1 dosepose tilsvarer ca. 6 g (= 10 ml) granulat.
Innledende behandling: Behandlingen innledes med 1 dose pr. dag. Doseringen økes gradvis til ønsket effekt oppnås (inntrer vanligvis etter 3-7 dager). Dosen tilpasses deretter slik at effekten opprettholdes. For pasienter med spesielt følsom mage, f.eks. colon irritabile, bør opptrappingen skje ekstra langsomt (1-2 uker).
Normal vedlikeholdsdose: Voksne: 1 måleskje eller 1 dosepose 2-3 ganger daglig. Barn og ungdom >6 år: 1 måleskje eller 1 dosepose 2 ganger daglig. Barn 2-6 år: 1/2 måleskje eller 1/2 dosepose 2 ganger daglig.
Tilberedning/Håndtering: Granulat: Bruk vedlagte måleskje.
Administrering: Kan røres ut i yoghurt, vann, melk, juice eller annen drikke. Fordi preparatet er et granulat, kan det også blandes i mat (grøt etc.) eller strøs på fast føde. Bør inntas umiddelbart etter tilberedning. 1 glass væske skal alltid inntas samtidig. Dette gjelder uansett administreringsmåte.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Intestinal obstruksjon, nedsatt øsofagusmotorikk.

Forsiktighetsregler

Ved ulcerøs kolitt bør behandling skje i samråd med spesialist. Allergiske luftveisbesvær kan forekomme hos personer som i stor utstrekning arbeider med ispaghulapreparater. Pasienter med tidligere svelgeproblemer bør rådføre seg med lege før bruk. Inneholder sukrose og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder 33 mg natrium pr. dose, tilsv. 1,65 % av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen kjente.

Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ispaghulagranulat, et fiberprodukt, er tørket slimepidermis fra skallene av modne frø av Plantago ovata (psyllium). Preparatet er glutenfritt. Foreligger i granulert form og sveller langsommere enn pulver i vann. Fordi granulatet binder vann i tarmkanalen og da hovedsakelig i kolon, får tarminnholdet større volum (romoppfyllende effekt). Dette gir normal avføring av myk konsistens. Kan også normalisere diaréene ved colon irritabile. Det tar som regel en viss tid (3-7 dager) før effekten inntrer, og regelmessig bruk må opprettholdes i flere uker innen normalisering av defekasjonen kan forventes.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vi-Siblin, GRANULAT:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
250 g
543710
Blå resept
-
* F
500 g
543728
Blå resept
-
* F

Vi-Siblin, GRANULAT I DOSEPOSER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 × 6 g
035160
Blå resept
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.07.2020