Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KREM 1%: 1 g inneh.: Penciklovir 10 mg, hvit vaselin, flytende parafin, cetostearylalkohol, propylenglykol, cetomakrogol 1000, renset vann.


Indikasjoner

Behandling av munnsår (herpes labialis) forårsaket av herpes simplex-virus.
Reseptfri bruk Behandling av tidlige tegn på munnsår (herpes labialis), forårsaket av herpes simplex-virus.

Dosering

Voksne og barn >12 år
Påføres med 2 timers intervall i løpet av den våkne tid av døgnet. Behandlingen skal fortsette i 4 dager. Behandlingen skal påbegynnes så snart som mulig etter at symptomene oppstår. Selv hos pasienter som har begynt behandlingen senere i sykdomsforløpet (dvs. etter at papula eller vesicula er utviklet), vil penciklovir aksellerere tilheling, redusere smerter forbundet med sår og forkorte varigheten av virusutskillelse.
Barn <12 år
Ingen erfaring.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller famciklovir.

Forsiktighetsregler

Skal kun brukes på sår på lepper og rundt munnen. Ikke anbefalt til påføring på slimhinner (f.eks. i øyne, munn, nese eller genitalia). Unngå spesielt påføring i eller i nærheten av øynene. Oral behandling kan være indisert hos svært immunsupprimerte pasienter (f.eks. pga. aids eller benmargstransplantasjon), og disse bør derfor konsultere lege før bruk av kremen. Inneholder cetostearylalkohol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontaktdermatitt), og propylenglykol som kan forårsake hudirritasjoner.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetRisiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Det er liten sannsynlighet for bivirkninger ved bruk av gravide, da systemisk absorpsjon etter lokal applikasjon er minimal. Pga. manglende erfaring anbefales likevel ikke bruk hos gravide, med mindre fordeler for moren oppveier potensiell risiko for fosteret.
AmmingUtskillelse i morsmelk er ukjent. Bør kun brukes under amming dersom potensielle fordeler anses å oppveie potensiell risiko.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeIn vivo- og in vitro- aktivitet mot herpes simplex-virus 1 og 2 og varicella zoster-virus. Aktiveres i virusinfiserte celler ved rask fosforylering til trifosfat ved tilstedeværelse av virusindisert tymidinkinase. Trifosfatet kan påvises i infiserte celler i 12 timer etter administrering og hemmer replikasjon av virus-DNA. I ikke-infiserte celler som utsettes for penciklovir er konsentrasjonen av trifosfat ubetydelig. Ved terapeutiske penciklovirkonsentrasjoner vil slike celler derfor etter all sannsynlighet ikke påvirkes. Kliniske studier viser at penciklovirbehandling reduserer helingstiden med 30% (opptil 1 dag kortere) sammenlignet med placebo, tid til smerteopphør er 25-50% raskere (medianforbedring opptil 1 dag), og smitteperioden reduseres med opptil 40% (1 dag kortere).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C. Skal ikke fryses.

Pakninger uten resept

2 g krem er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Vectavir, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1% 2 g
399782
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Vectavir KREM 1%

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.12.2019


Sist endret: 03.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)