Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KREM 1%: 1 g inneh.: Penciklovir 10 mg, hvit vaselin, flytende parafin, cetostearylalkohol, propylenglykol, makrogolcetostearyleter 1000, renset vann. Fargestoff: Rødt og gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av munnsår (herpes labialis), forårsaket av herpes simplex-virus hos immunkompetente pasienter.

Dosering

Voksne, eldre og barn >12 år
Påføres med omtrent 2 timers intervall i våken tid av døgnet. Behandlingen skal påbegynnes så snart som mulig etter at symptomene oppstår, og fortsettes i 4 dager. Selv ved behandlingsstart senere i sykdomsforløpet (dvs. etter at papula eller vesicula er utviklet), vil preparatet gi effekt.
Barn <12 år
Ingen data.
Administrering Kun til bruk på sår på lepper og rundt munnen. Påføres med en ren finger i en mengde tilpasset størrelsen på angrepet hudområde.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller famciklovir.

Forsiktighetsregler

Ikke anbefalt til bruk på slimhinner (f.eks. i øyne, munn, nese eller genitalier). Unngå spesielt påføring i eller i nærheten av øynene. Bør ikke gis til svært immunsupprimerte pasienter, da økt risiko for resistensutvikling ikke kan utelukkes. Disse skal ta kontakt med lege før behandling av enhver infeksjon. Inneholder cetostearylalkohol som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), og propylenglykol som kan gi hudirritasjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Liten sannsynlighet for bivirkninger hos gravide eller ammende, da systemisk absorpsjon ved lokal bruk er minimal. Utskillelse i morsmelk er ukjent. Bruk bør unngås ved graviditet/amming, med mindre fordel oppveier risiko.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeAktivitet mot herpes simplex-virus 1 og 2 og varicella zoster-virus. Påvirker virusinfiserte celler ved rask omdanning til trifosfat. Penciklovirtrifosfat er til stede i infiserte celler i >12 timer etter administrering og hemmer replikasjon av virus-DNA. I ikke-infiserte celler er konsentrasjonen av penciklovirtrifosfat ubetydelig. Penciklovir reduserer tiden for virusutskillelse, for smerte og for helbredelse med opptil 24 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses.

Pakninger uten resept

2 g krem er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Vectatone, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1% 2 g
478415
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Vectatone KREM 1%

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.06.2019


Sist endret: 22.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)