INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: 1000 ml inneh.: Aspartinsyre, 4,1 g, glutaminsyre 7,1 g, alanin 6,3 g, arginin 4,1 g, cystein og cystin 1 g, glysin 2,1 g, histidin 2,1 g, isoleucin 3,1 g, leucin 7 g, lysinmonohydrat tilsv. lysin 5,6 g, metionin 1,3 g, fenylalanin 2,7 g, prolin 5,6 g, serin 3,8 g, taurin 300 mg, treonin 3,6 g, tryptofan 1,4 g, tyrosin 500 mg, valin 3,6 g, vann til injeksjonsvæsker 1000 ml. Aminosyreinnh.: 65,3 g, hvorav 31,9 g essensielle aminosyrer inklusive cystein, histidin og tyrosin. Nitrogeninnh.: 9,3 g. Energiinnh.: 1 MJ (240 kcal). pH 5,2. Osmolalitet: Ca. 510 mosmol/kg vann.


Indikasjoner

Sykdomstilstander hos barn hvor den orale eller enterale næringstilførsel er utilstrekkelig eller ikke gjennomførbar.

Dosering

Retningslinjer for dosering:

 

Kroppsvekt (kg)

Dose1 (ml/kg/døgn)

Nyfødte

 

Opptil 352

Andre

10

24

 

20

18,5

 

30

16

 

40

14,5

1Infusjonstiden for full dose bør være minst 8 timer. 2Full dose nås gjennom trinnvis økning under første behandlingsuke.
Tilberedning/Håndtering: Blandbarhet: Tilsetninger skal gjøres aseptisk og umiddelbart før infusjonen påbegynnes. Tilsetninger må kun foretas når det foreligger dokumentert kompatibilitet. For informasjon om kompatible tilsetninger og blandinger kontaktes firma.
Administrering: For at tilførte aminosyrer skal utnyttes optimalt i proteinsyntesen bør energibehovet dekkes ved tilførsel av karbohydrater og fett. Praktisk kan dette gjøres ved samtidig tilførsel av fettemulsjonen Intralipid og f.eks. en glukoseoppløsning, 120 mg/ml, via infusjonskanyle med 3-veiskran. Ved bruk hos nyfødte og barn <2 år bør infusjonsoppløsningen (i beholder og infusjonssett) beskyttes mot lys fra omgivelsene inntil administreringen er fullført. Oppløsningen er svakt hyperton. Risikoen for tromboflebitt reduseres ved samtidig tilførsel av Intralipid.

Kontraindikasjoner

Irreversibel leverskade. Nyresvikt når dialysemuligheter savnes.

Forsiktighetsregler

Preparatet er uegnet for pasienter med feil i den spesifikke aminosyremetabolisme. Hos ekstremt syke, premature og små barn som krever neonatal intensiv pleie, er leverfunksjonen ofte lite utviklet og/eller i ubalanse. Aminosyrer som for en stor del metaboliseres i leveren kan derfor akkumuleres i plasma. For den kliniske tilstanden er overvåkning av aminosyrekonsentrasjonen i behandlingstiden tilrådelig. Intravenøs infusjon av aminosyrer fører til økt renal utskillelse av sporelementene kobber, og spesielt sink, og bør tas hensyn til ved dosering av sporelementer under langvarig intravenøs ernæring. Dersom oppløsninger for i.v. parenteral ernæring eksponeres for lys, særlig etter tilsetning av sporstoffer og/eller vitaminer, kan det føre til uheldige hendelser hos nyfødte, og påvirke klinisk utfall, pga. dannelse av peroksider og andre nedbrytningsprodukter, se Administrering.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
SjeldneKvalme
Generelle
VanligeTromboflebitt
Undersøkelser
Ukjent frekvensForbigående forandringer av leverprøver under i.v. ernæring er rapportert, men årsaken er ikke kjent.
FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleTromboflebitt
Sjeldne
GastrointestinaleKvalme
Ukjent frekvens
UndersøkelserForbigående forandringer av leverprøver under i.v. ernæring er rapportert, men årsaken er ikke kjent.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Hvis preparatet administreres for raskt, er det en økt risiko for kvalme, oppkast, rødme og varmefølelse. Hvis symptomer på overdosering oppstår, bør infusjonshastigheten reduseres eller infusjonen avsluttes.

Egenskaper

Klassifisering: Oppløsning av aminosyrer. Inneholder de 18 essensielle og ikke-essensielle aminosyrer som kreves for syntesen av kroppens proteiner. I tillegg inngår taurin. Aminosyresammensetningen tilsv. aminosyremønsteret i morsmelk. Tilførsel av taurin normaliserer lavt plasmataurinnivå og endret retinogram observert hos barn som over lengre tid har fått intravenøs nutrisjon uten taurin.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter anbrudd bør oppløsningen brukes umiddelbart. Ev. rester av preparatet kasseres.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vaminolac, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 ml (glassflaske)
558597
-
-
88,70C
500 ml (glassflaske)
175800
-
-
158,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.11.2019