Valerina Forte

Valerina Natt

Pharbio Medical (Orkla Health AS)


Plantebasert sedativum. Beroligende middel.

N05C M09 (Valerianarot)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte: Valerina Forte: Hver tablett inneh.: Tørket valerianarotekstrakt 200 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


TABLETTER, filmdrasjerte: Valerina Natt: Hver tablett inneh.: Tørket valerianarotekstrakt 80 mg, tørket humleblomstekstrakt 86,7 mg, tørket sitronmelissebladekstrakt 25 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Valerina Forte: Plantebasert legemiddel for lindring av mild uro og søvnforstyrrelser. Valerina Natt: Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk ved lette søvnforstyrrelser. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Dosering

For å oppnå optimal behandlingseffekt, kan det være nødvendig med behandling i opp til 2-4 uker. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer eller forverres etter 2 ukers behandlingstid.
Valerina Forte
Maks. 10 tabletter pr. døgn. Den gradvise effekten ved bruk av tørket valerianarot gjør at preparatet ikke egner seg ved akutt behandling av uro eller søvnforstyrrelser. For lindring av mild uro: Barn >12 år, voksne og eldre: 1-2 tabletter inntil 3 ganger daglig. For lindring av søvnforstyrrelser: Barn >12 år, voksne og eldre: 2-3 tabletter 1/2-1 time før sengetid. Ved behov tas 1-3 tabletter tidligere på kvelden.
Valerina Natt
Ved lette søvnforstyrrelser: Barn >12 år, voksne og eldre: 2-4 tabletter 1/2-1 time før sengetid. Ved behov tas 1 tablett tidligere på kvelden.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn <12 år: Ikke anbefalt.
Administrering Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Valerianarot kan påvirke evnen til å kjøre bil og betjene maskiner. Pasienter som føler seg påvirket skal ikke kjøre bil eller betjene maskiner.

Interaksjoner

Valerianaekstrakt: Kun begrensede data på farmakologiske interaksjoner med andre legemidler finnes tilgjengelig. Klinisk relevante interaksjoner med legemidler som metaboliseres av CYP2D6, CYP3A4/5, CYP1A2 eller CYP2E1 er ikke observert. Kombinasjon med syntetisk fremstilte sovemidler eller beroligende legemidler krever medisinsk diagnose og overvåkning og er ikke anbefalt annet enn i samråd med lege. Sitronmelisseekstrakt og humleekstrakt: Det finnes ingen tilgjengelige data om interaksjoner.

Graviditet, amming og fertilitet

Sikkerheten ved bruk under graviditet eller amming er ikke undersøkt. Preparatene bør derfor ikke brukes under graviditet eller amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerValerianaekstrakt: En dose tilsv. ca. 20 g tørket valerianarot forårsaket benigne symptomer (tretthet, abdominale kramper, trykk over brystet/dyspné, svimmelhet, håndtremor og mydriasis) som forsvant innen 24 timer. Sitronmelisseekstrakt og humleekstrakt: Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering.
BehandlingSymptomatisk.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringValerina Forte: Plantebasert legemiddel. Valerina Natt: Tradisjonelt plantebasert legemiddel.
VirkningsmekanismeValerina Forte: Beroligende effekt er bekreftet i prekliniske tester og i kontrollerte kliniske studier. Forbedrer søvnlatens og søvnkvalitet. Effektene kan ikke med sikkerhet tilskrives noen kjent bestanddel. Flere bestanddeler i valerianarot (seskviterpenioder, lignaner, flavonoider) med ulike virkningsmekanismer er identifisert. Disse bidrar muligens til klinisk effekt, som inkl. interaksjoner med GABA-systemet, agonistisk påvirkning ved A1-adenosinreseptoren og binding til 5-HT1A-reseptoren.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys, og ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Valerina Forte, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
80 stk. (blister)
063352
- * F

Valerina Natt, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
40 stk. (blister)
100344
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Valerina Forte TABLETTER, filmdrasjerte

Gå til godkjent preparatomtale

Valerina Natt TABLETTER, filmdrasjerte

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Valerina Forte: 03.07.2020

Valerina Natt: 14.08.2020


Sist endret: 14.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)