Valerina Forte

Valerina Natt

Pharbio Medical


Plantebasert sedativum. Beroligende middel.

N05C M09 (Valerianarot)TABLETTER, filmdrasjerte: Valerina Forte: Hver tablett inneh.: Tørket valerianarotekstrakt 200 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


TABLETTER, filmdrasjerte: Valerina Natt: Hver tablett inneh.: Tørket valerianarotekstrakt 80 mg, tørket humleblomstekstrakt 86,7 mg, tørket sitronmelissebladekstrakt 25 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Valerina Forte: Plantebasert legemiddel for lindring av mild uro og søvnforstyrrelser. Valerina Natt: Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk ved lette søvnforstyrrelser. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Dosering

For å oppnå optimal behandlingseffekt, kan det være nødvendig med behandling i opp til 2-4 uker. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer eller forverres etter 2 ukers behandlingstid.
Valerina Forte: Maks. 10 tabletter pr. døgn. Den gradvise effekten ved bruk av tørket valerianarot gjør at preparatet ikke egner seg ved akutt behandling av uro eller søvnforstyrrelser. For lindring av mild uro: Barn >12 år, voksne og eldre: 1-2 tabletter inntil 3 ganger daglig. For lindring av søvnforstyrrelser: Barn >12 år, voksne og eldre: 2-3 tabletter 1/2-1 time før sengetid. Ved behov tas 1-3 tabletter tidligere på kvelden.
Valerina Natt: Ved lette søvnforstyrrelser: Barn >12 år, voksne og eldre: 2-4 tabletter 1/2-1 time før sengetid. Ved behov tas 1 tablett tidligere på kvelden.
Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: Ikke anbefalt.
Administrering: Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Valerianarot kan påvirke evnen til å kjøre bil og betjene maskiner. Pasienter som føler seg påvirket skal ikke kjøre bil eller betjene maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Valerianaekstrakt: Kun begrensede data på farmakologiske interaksjoner med andre legemidler finnes tilgjengelig. Klinisk relevante interaksjoner med legemidler som metaboliseres av CYP2D6, CYP3A4/5, CYP1A2 eller CYP2E1 er ikke observert. Kombinasjon med syntetisk fremstilte sovemidler eller beroligende legemidler krever medisinsk diagnose og overvåkning og er ikke anbefalt annet enn i samråd med lege. Sitronmelisseekstrakt og humleekstrakt: Det finnes ingen tilgjengelige data om interaksjoner.

Graviditet, amming og fertilitet

Sikkerheten ved bruk under graviditet eller amming er ikke undersøkt. Preparatene bør derfor ikke brukes under graviditet eller amming.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Valerianaekstrakt: En dose tilsv. ca. 20 g tørket valerianarot forårsaket benigne symptomer (tretthet, abdominale kramper, trykk over brystet/dyspné, svimmelhet, håndtremor og mydriasis) som forsvant innen 24 timer. Sitronmelisseekstrakt og humleekstrakt: Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Klassifisering: Valerina Forte: Plantebasert legemiddel. Valerina Natt: Tradisjonelt plantebasert legemiddel.
Virkningsmekanisme: Valerina Forte: Beroligende effekt er bekreftet i prekliniske tester og i kontrollerte kliniske studier. Forbedrer søvnlatens og søvnkvalitet. Effektene kan ikke med sikkerhet tilskrives noen kjent bestanddel. Flere bestanddeler i valerianarot (seskviterpenioder, lignaner, flavonoider) med ulike virkningsmekanismer er identifisert. Disse bidrar muligens til klinisk effekt, som inkl. interaksjoner med GABA-systemet, agonistisk påvirkning ved A1-adenosinreseptoren og binding til 5-HT1A-reseptoren.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys, og ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Valerina Forte, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
80 stk. (blister)
063352
-
-
* F

Valerina Natt, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
40 stk. (blister)
100344
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Valerina Forte: 03.07.2020

Valerina Natt: 14.08.2020