Valerina Forte

Valerina Natt

Pharbio Medical

Plantebasert sedativum. Beroligende middel.

ATC-nr.: N05C M09

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N05C M09
Valerianarot
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 05.11.2019) er utarbeidet av Abcur.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte: Valerina Forte: Hver tablett inneh.: Tørket valerianarotekstrakt 200 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


TABLETTER, filmdrasjerte: Valerina Natt: Hver tablett inneh.: Tørket valerianarotekstrakt 80 mg, tørket humleblomstekstrakt 86,7 mg, tørket sitronmelissebladekstrakt 25 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Valerina Forte: Plantebasert legemiddel for lindring av mild uro og søvnforstyrrelser. Valerina Natt: Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk ved lette søvnforstyrrelser. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Dosering

For å oppnå optimal behandlingseffekt, kan det være nødvendig med behandling i opp til 2-4 uker. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer eller forverres etter 2 ukers behandlingstid.
Valerina Forte: Maks. 10 tabletter pr. døgn. Den gradvise effekten ved bruk av tørket valerianarot gjør at preparatet ikke egner seg ved akutt behandling av uro eller søvnforstyrrelser. For lindring av mild uro: Barn >12 år, voksne og eldre: 1-2 tabletter inntil 3 ganger daglig. For lindring av søvnforstyrrelser: Barn >12 år, voksne og eldre: 2-3 tabletter 1/2-1 time før sengetid. Ved behov tas 1-3 tabletter tidligere på kvelden.
Valerina Natt: Ved lette søvnforstyrrelser: Barn >12 år, voksne og eldre: 2-4 tabletter 1/2-1 time før sengetid. Ved behov tas 1 tablett tidligere på kvelden.
Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: Ikke anbefalt.
Administrering: Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Valerianarot kan påvirke evnen til å kjøre bil og betjene maskiner. Pasienter som føler seg påvirket skal ikke kjøre bil eller betjene maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N05C M09
Valerianaekstrakt: Kun begrensede data på farmakologiske interaksjoner med andre legemidler finnes tilgjengelig. Klinisk relevante interaksjoner med legemidler som metaboliseres av CYP2D6, CYP3A4/5, CYP1A2 eller CYP2E1 er ikke observert. Kombinasjon med syntetisk fremstilte sovemidler eller beroligende legemidler krever medisinsk diagnose og overvåkning og er ikke anbefalt annet enn i samråd med lege. Sitronmelisseekstrakt og humleekstrakt: Det finnes ingen tilgjengelige data om interaksjoner.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Sikkerheten ved bruk under graviditet eller amming er ikke undersøkt. Preparatene bør derfor ikke brukes under graviditet eller amming.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensGastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, abdominale kramper) kan forekomme etter inntak av valerianarot
FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleGastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, abdominale kramper) kan forekomme etter inntak av valerianarot

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Valerianaekstrakt: En dose tilsv. ca. 20 g tørket valerianarot forårsaket benigne symptomer (tretthet, abdominale kramper, trykk over brystet/dyspné, svimmelhet, håndtremor og mydriasis) som forsvant innen 24 timer. Sitronmelisseekstrakt og humleekstrakt: Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering.
Behandling: Symptomatisk.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: N05C M09

Egenskaper

Klassifisering: Valerina Forte: Plantebasert legemiddel. Valerina Natt: Tradisjonelt plantebasert legemiddel.
Virkningsmekanisme: Valerina Forte: Beroligende effekt er bekreftet i prekliniske tester og i kontrollerte kliniske studier. Forbedrer søvnlatens og søvnkvalitet. Effektene kan ikke med sikkerhet tilskrives noen kjent bestanddel. Flere bestanddeler i valerianarot (seskviterpenioder, lignaner, flavonoider) med ulike virkningsmekanismer er identifisert. Disse bidrar muligens til klinisk effekt, som inkl. interaksjoner med GABA-systemet, agonistisk påvirkning ved A1-adenosinreseptoren og binding til 5-HT1A-reseptoren.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys, og ved høyst 25°C.

Sist endret: 03.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Valerina Forte: 11.05.2016

Valerina Natt: 19.10.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Valerina Forte, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
80 stk. (blister)
063352
SPC_ICON-
-
*F

Valerina Natt, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
40 stk. (blister)
100344
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

cyp1a2: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP1A2-hemmere og CYP1A2-induktorer.

cyp2d6: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2D6-hemmere.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gaba: (GABA: gammaaminosmørsyre) er den viktigste hemmende signalsubstansen i sentralnervesystemet. Når GABA utskilles i synapsen mellom nerveceller hemmes impulsoverføringen mellom nervecellene. For lave konsentrasjonen av GABA fører til for høy aktivitet i cellene, og en effekt av dette er epilepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.