Hyperton elektrolyttoppløsning.

B05B B03 (Trometamol)INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: 1000 ml inneh.: Trometamol. 36 g, natr. hydrogenocarb. 13 g, dinatr. phosph. anhydr. 2,8 g, acid. acet. conc. 12 g, aqua ad iniect. ad 1000 ml. Elektrolyttinnh.: Na+ 195 mmol, HCO3- 155 mmol, PO43- 20 mmol, acetat 200 mmol, trometamol 300 mmol. Osmolalitet ca. 800 mosmol/kg vann. pH ca. 8. Tilgjengelig bufferinnhold for syrebinding 500 mmol pr. 1000 ml.


Indikasjoner

Metabolsk acidose. Kombinert metabolsk og respiratorisk acidose. Som buffertilsetning til «primer»-væske i hjerte-lungemaskin.

Dosering

Individuell, etter bestemmelse av syre-basestatus (base excess eller standardbikarbonatverdien i arterie/veneblod). Bufferbehovet: mmol buffer = 0,3 × kg kroppsvekt × base excess (mmol hydrogenkarbonat), eller mmol buffer = 0,3 × kg kroppsvekt × (24 - aktuell standardbikarbonatverdi). Mengde Tribonat i ml = 2 × bufferbehovet i mmol. Infusjonshastigheten tilpasses den aktuelle syre-basestatus og den kliniske situasjon. Normalt gis 100 ml oppløsning i løpet av 5-60 minutter, med korteste infusjonstid ved initial akutterapi. Ved vedvarende hjertestans gis vanligvis 200-400 ml oppløsning, eller 30 ml for hvert minutts ubehandlet stans (initialt 150 ml, så nye doser etter 5-10 minutter). Engangsdosen bør ikke overstige 15 ml/kg kroppsvekt (ca. 1000 ml til en pasient på 70 kg), og denne mengde bør ikke gis på kortere tid enn 1 time. Etter tilførsel av denne første dose bør syre-basestatus kontrolleres ved nye analyser. Ved tilsetning i hjerte-lungemaskin anbefales en initial tilsetning på 300 ml.
Administrering: Gis i.v. i perifer eller sentral vene.

Kontraindikasjoner

Respirasjonsinsuffisiens med arterielt CO2-trykk over 6,5-7 kPa.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet må vises ved nedsatt nyrefunksjon. Gis bare i kombinasjon med dialysebehandling ved alvorlig nyrefunksjonsnedsettelse. Ved kombinert metabolsk og respiratorisk acidose skal alltid respiratorbehandling overveies for den respiratoriske komponentens del.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Kar
VanligeTromboflebitt
Risiko for overbehandling og utvikling av metabolsk/respiratorisk alkalose.
FrekvensBivirkning
Vanlige
KarTromboflebitt
Risiko for overbehandling og utvikling av metabolsk/respiratorisk alkalose.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Bufferbehandling inkl. alltid risiko for overbehandling. En alkalose som er utviklet pga. overbehandling kan føre til hypokalemi og økt serumosmolalitet. Glykolytisk aktivitet er økt ved alkalose og dette kan føre til en viss risiko for hypoglykemi når leverens glykogendepoter tømmes. For beregning av den videre tilførsel, og for å unngå overkompensasjon, bør det alltid tas en syre-basekontroll etter tilførsel av 100-300 ml oppløsning.

Egenskaper

Klassifisering: Hyperton kombinasjonsbuffer.
Virkningsmekanisme: Trometamol er en svak organisk base som binder hydrogenioner til et punkt der 70% er ionisert. Trometamol senker det arterielle CO2-trykket. Fullgod effekt av bikarbonat forutsetter at dannet CO2 utskilles via lungene. Buffereffekten utøves i hovedsak ekstracellulært. Acetat har ingen umiddelbar buffereffekt i forbindelse med behandling av acidose. Buffereffekten sees først når acetatet er metabolisert til bikarbonat.

Andre opplysninger

Andre legemidler bør ikke tilsettes infusjonsvæsken.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Tribonat, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 × 100 ml (glassflaske)
052496
-
-
2593,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.08.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.03.2008