Tenofovir disoproxil Mylan

Mylan

Antiviralt middel.

ATC-nr.: J05A F07

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, filmdrasjerte 245 mg: Hver tablett inneh.: Tenofovirdisoproksilmaleat tilsv. tenofovirdisoproksil 245 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), indigokarminaluminiumlakk (E 132).


Indikasjoner

Hiv-1-infeksjon: Indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av hiv-1-infiserte voksne. Hos voksne er nytten av tenofovirdisoproksil ved hiv-1-infeksjon basert på resultatene fra én studie med behandlingsnaive pasienter, inkl. pasienter med en høy virusmengde (>100 000 kopier/ml) og studier hvor tenofovirdisoproksil ble gitt i tillegg til stabil bakgrunnsbehandling (hovedsakelig trippelbehandling) hos pasienter tidligere behandlet med antiretrovirale midler som opplevde tidlig virologisk svikt (<10 000 kopier/ml, hvor hoveddelen av pasientene hadde <5000 kopier/ml). Preparatet er også indisert til behandling av hiv-1-infiserte ungdom 12-<18 år, med NRTI-resistens eller toksisitet som hindrer bruk av førstelinjepreparater. Generelt: Valg av tenofovirdisoproksil til behandling av pasienter med hiv-1-infeksjon som tidligere har brukt antiretrovirale midler, må baseres på individuell viral resistenstesting og/eller behandlingshistorikk til pasientene. Hepatitt B-infeksjon: Behandling av kronisk hepatitt B hos voksne med: - Kompensert leversykdom med tegn på aktiv virusreplikasjon, vedvarende forhøyede serumalaninaminotransferase-nivåer (ALAT) og histologiske tegn på aktiv inflammasjon og/eller fibrose. - Tegn på lamivudinresistent hepatitt B-virus. - Dekompensert leversykdom. Behandling av kronisk hepatitt B hos ungdom 12-<18 år med kompensert leversykdom med tegn på aktiv immunsykdom, dvs. aktiv virusreplikasjon, vedvarende forhøyede serumalaninaminotransferase-nivåer (ALAT) og histologiske tegn på aktiv inflammasjon og/eller fibrose.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Skal tas med mat 1 gang daglig. I spesielle tilfeller kan tabletten oppløses i minst 100 ml vann, appelsin- eller druejuice, og drikkes omgående.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Sist endret: 25.01.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.08.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Tenofovir disoproxil Mylan, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
245 mg30 stk. (boks)
497299
H-resept
Byttegruppe
3881,80CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.