Telfast

sanofi-aventis


Antihistamin.

R06A X26 (Feksofenadin)TABLETTER, filmdrasjerte 120 mg og 180 mg: Hver tablett inneh.: Feksofenadinhydroklorid 120 mg, resp. 180 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

120 mg: Symptomlindring ved sesongrelatert allergisk rhinitt hos voksne og barn >12 år. 180 mg: Symptomlindring ved kronisk idiopatisk urticaria hos voksne og barn >12 år.
Reseptfri bruk: 120 mg: Korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, f.eks. pollenallergi hos voksne og barn >12 år. Slike plager kan være nysing, kløende, rennende eller tett nese og kløende, røde og rennende øyne.

Dosering

Symptomlindring ved sesongrelatert allergisk rhinitt: Voksne og barn >12 år: 1 tablett à 120 mg 1 gang daglig.
Symptomlindring ved kronisk idiopatisk urticaria: Voksne og barn >12 år: 1 tablett à 180 mg 1 gang daglig.
Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: Ingen klinisk erfaring.
Administrering: Tas før mat. Kan deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved behandling av eldre og pasienter med nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon pga. begrenset klinisk erfaring med disse pasientgruppene. Pasienter med tidligere eller aktiv hjerte-karsykdom bør informeres at antihistaminer er assosiert med takykardi og palpitasjoner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Biotilgjengeligheten av feksofenadin minskes ved samtidig inntak av antacida som inneholder aluminium- og magnesiumhydroksid. Det anbefales derfor at feksofenadin og slike antacida inntas med 2 timers mellomrom.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen adekvate data hos gravide. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke absolutt nødvendig.
Amming: Ingen data for overgang i morsmelk. Ved administrering av terfenadin er det sett overgang av feksofenadin. Bør derfor ikke brukes under amming.
Fertilitet: Studier på mus viste ingen påvirkning av fertilitet. Ingen humane data.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

De fleste rapporter om overdose inneholder begrenset informasjon. Svimmelhet, døsighet, utmattelse og munntørrhet er rapportert. Doser opptil 60 mg 2 ganger daglig i 2 uker hos barn og enkeltdoser opp til 800 mg, 690 mg 2 ganger daglig i 1 måned eller 240 mg 1 gang daglig i 1 år ga ikke klinisk signifikante bivirkninger hos friske personer.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Standardbehandling bør vurderes for å fjerne legemiddel som ikke er absorbert. Hemodialyse har ingen effekt.

Egenskaper

Klassifisering: Selektiv ikke-sederende H1-reseptorantagonist. Det er ikke observert forskjeller i QTC-intervallet ved behandling av sesongrelatert allergisk rhinitt.
Absorpsjon: Raskt. Cmax nås etter 1-3 timer. Virkningen inntrer innen 1 time etter tablettinntak, med maks. effekt etter 6 timer. Effekten varer i 24 timer. Farmakokinetikken er lineær etter enkeltdoser og ved gjentatt dosering på 120 mg 2 ganger daglig.
Proteinbinding: 60-70%.
Halveringstid: 11-15 timer ved gjentatt dosering.
Metabolisme: I liten grad.
Utskillelse: Antatt utskillelse hovedsakelig uforandret via gallen. Inntil 10% utskilles uforandret via urinen.

Pakninger uten resept

Inntil 30 tabletter 120 mg er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Telfast, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
120 mg 10 stk. (blister)
064531
-
Byttegruppe
* F
30 stk. (blister)
064544
-
Byttegruppe
* F
100 stk. (blister)
085969
Blå resept
Byttegruppe
164,90 C
180 mg 30 stk. (blister)
075069
Blå resept
Byttegruppe
83,50 C
100 stk. (blister)
086108
Blå resept
Byttegruppe
223,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Tabletter 120 mg: 01.11.2016

Tabletter 180 mg: 08.08.2018