Synalar

Bioglan


Kortikosteroid, gruppe III (sterke).

D07A C04 (Fluocinolonacetonid)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

GEL 0,025%: 1 g inneh.: Fluocinolonacetonid 0,25 mg, propylenglykol, etanol med 5% metanol, natriumedetat, vannfri sitronsyre, metyl- (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216), karboner, trietanolamin, renset vann.


KREM 0,025%: 1 g inneh.: Fluocinolonacetonid 0,25 mg, propylenglykol, sorbitanmonostearat, polysorbat 60, cetostearylalkohol, flytende parafin, vannfri sitronsyre, benzylalkohol, renset vann.


SALVE 0,025%: 1 g inneh.: Fluocinolonacetonid 0,25 mg, propylenglykol, vannfri sitronsyre, ullfett, hvit vaselin.


Indikasjoner

Inflammatoriske og kløende hudlidelser.

Dosering

Initialbehandling
Gel: Påsmøres tynt morgen og kveld. Krem/salve: Påsmøres tynt 2-3 ganger daglig.
Vedlikeholdsbehandling
Gel/krem/salve: Påsmøring 1 gang daglig er tilstrekkelig.
Generelt
Pga. mulig toleranseutvikling (takyfylaksi) kan intermitterende terapi benyttes alternativt. Toleranseutviklingen er reversibel, og behandlingen vil igjen være effektiv etter et kort opphold. Ved bruk hos barn, se Forsiktighetsregler.
Administrering Til bruk på huden.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hudinfeksjoner forårsaket av bakterier, sopp eller virus (f.eks. herpes simplex). Sårbehandling, spesielt ulcerøse lesjoner. Perioral dermatitt. Rosacea. Akne. Bleiedermatitt. Pruritus ani et vulvae.

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke hos barn <1 år. Ved bruk hos barn >1 år bør behandlingen ikke vare lengre enn 5 dager. Okklusjon bør ikke benyttes hos barn. Sterke kortikosteroider bør ikke brukes i ansiktet. Er bruk av sterke kortikosteroider nødvendig ved mer terapiresistente tilstander, bør behandlingsvarigheten begrenses. Applikasjon i øynene og deres omgivelser bør unngås. Begrenset behandlingsvarighet også ved applikasjon på intertriginøse områder. Ved behandling av psoriasis er nøye kontroll av pasienten nødvendig. Generalisert pustulær psoriasis kan utvikles, særlig ved langvarig behandling. Takyfylaksi, høyere doser og utvikling av hudatrofi øker mulighet for systemreaksjoner. Etter seponering er rebound-effekt med oppblussing av sykdommen rapportert. En utbredt plaque psoriasis bør ikke behandles med lokale kortikosteroider. Ved samtidig infeksjon må lokal kortikosteroidbehandling suppleres med adekvat antimikrobiell terapi. Ved opptreden av uheldige virkninger lokalt eller systemisk seponeres behandlingen. Hjelpestoffer: Gel, krem og salve inneholder propylenglykol som kan gi hudirritasjon. Gel inneholder også metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund). Krem inneholder også cetostearylalkohol som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetTeratogen effekt er sett i dyreforsøk. Relevansen av dette ved human bruk er ikke klarlagt da det hittil ikke er påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider i svangerskapet. Etter systemisk langtidsbehandling av gravide med kortikosteroider er det påvist redusert fødsels- og placentavekt. Det foreligger også risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Preparatet bør ikke brukes av gravide på større hudområder over lengre tid. Lavpotente kortikosteroider bør foretrekkes.
AmmingVed topikal applikasjon av begrensede hudområder er det lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket. Brystene skal ikke påsmøres rett før amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeInflammasjonshemmende og kløestillende. Mekanismen er ikke kjent i detalj, men er relatert til vasokonstriksjon, nedsatt membranpermeabilitet, redusert frigjøring av inflammatoriske mediatorer, hemming av immunologisk respons og av celledeling. Takyfylaksi kan redusere virkningen.
AbsorpsjonKan absorberes. Store regionale variasjoner i absorpsjon av glukokortikoider i hud. Absorpsjonsgraden er dessuten avhengig av salve- eller kremgrunnlag og bruk av okklusiv behandling.

 

Pakninger, priser og refusjon

Synalar, GEL:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,025% 30 g
098199
Blå resept 84,10 C

Synalar, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,025% 30 g
098233
Blå resept 77,90 C
100 g
098211
Blå resept 163,60 C

Synalar, SALVE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,025% 30 g
098245
Blå resept 77,90 C
100 g
098222
Blå resept 163,60 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Synalar GEL 0,025%

Gå til godkjent preparatomtale

Synalar KREM 0,025%

Gå til godkjent preparatomtale

Synalar SALVE 0,025%

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.07.2017


Sist endret: 15.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)