Vaskulær demens

Hva er vaskulær demens?

Demens er en hjernesykdom som gradvis svekker de intellektuelle evner, nedbryter personligheten, og krever økende pleie og overvåkning av den syke. Vaskulær demens angir at symptomene skyldes skader på blodkar i hjernen.

Hvordan forløper sykdommen?

Forløpet er svært varierende med perioder med forverring etterfulgt av en viss bedring, avhengig av den øvrige helsetilstand. Akutt forverring skyldes nye skader.

Hvem får sykdommen?

Sykdommen forekommer med økende hyppighet med alderen, særlig etter 65-årsalderen. Vaskulær demens er den nest hyppigste årsak til demens etter Alzheimers sykdom.

Hva er årsaken til vaskulær demens?

Grunnleggende årsak er åreforkalkning (arteriosklerose), som opptrer med stigende hyppighet med alderen. Symptomene opptrer når kar i hjernen tilstoppes eller brister, slik at hjernen får for lite oksygen.

Symptomer

Symptomene avhenger av karskadens art, omfang og lokalisasjon i hjernen. Intellektuelle evner blir svekket: hukommelsen, konsentrasjonen og evnen til å løse problemer. Det kan opptre depresjon og følelsesmessige endringer, men personligheten endres først sent i sykdomsforløpet. Det kan opptre forskjellige nevrologiske symptomer, f.eks. lammelser og taleforstyrrelse.

Undersøkelser

Legen vil ved en grundig undersøkelse utelukke at det er snakk om demens, og utelukke at symptomene skyldes depresjon. Det er viktig å undersøke for mulige årsaker til åreforkalkning, f.eks. hjertesykdom, blodtrykksforhøyelse eller diabetes (type 1-diabetes og type 2-diabetes).

Typiske undersøkelser omfatter:

  • blodprøver (for å påvise andre sykdommer)

  • undersøkelse av hjerte og andre organer, samt måling av blodtrykk

  • psykologiske undersøkelser (for å vurdere graden av demens)

  • skanning av hjernen.

Behandling

Det finnes ikke en spesifikk behandling av vaskulær demens, men det er gode muligheter for behandling av sykdommene som kan være årsak til demensen, f.eks. hjertesykdommer, forhøyet blodtrykk eller diabetes.

Sist revidert: 24.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.