Urinsyregikt

Hva er urinsyregikt?

Urinsyregikt» Vis større bildeUrinsyregikt (arthritis urica) er en form for gikt som skyldes at det utfelles urinsyrekrystaller i et eller flere ledd. Det vil ofte ramme stortåens grunnledd, og da kalles det podagra.

Hvordan forløper sykdommen?

Urinsyregikt begynner som regel med et akutt anfall av leddsmerter og -hevelse. Smertene og hevelsen avtar normalt i løpet av en ukes tid. Deretter har man som regel ingen symptomer, men man kan få nye anfall med vekslende mellomrom, og hvis sykdommen ikke blir behandlet, kan man få kroniske leddsmerter og leddhevelser.

Hvem får sykdommen?

Den typiske personen med urinsyregikt er en overvektig mann i 40-årsalderen med forhøyet blodtrykk og eventuelt nedsatt nyrefunksjon. Kvinner kan også få urinsyregikt, men ofte først etter 60-årsalderen. Hyppigheten av sykdommen er tiltagende i befolkningen.

Hva er årsaken til urinsyregikt?

Urinsyre er et av kroppens avfallsstoffer som blir utskilt gjennom nyrene. Når mengden urinsyre i kroppen øker, kan det utskilles urinsyrekrystaller i leddene, og det oppstår akutt betennelse i leddene. Men forhøyet innhold av urinsyre i blodet behøver ikke nødvendigvis å føre til urinsyregikt.

Det er mange årsaker til at mengden urinsyre i kroppen stiger:

 • Noen har arvet en økt risiko, men arvelighet forklarer kun en mindre del av problemet, og det er en klar sammenheng mellom vår moderne livsstil og urinsyregikt.

 • Det er klokt å spise sunt, unngå overvekt, og begrense inntaket av store mengder kjøtt, innmat, men også alkohol, særlig sterkt sprit og øl.

 • Høyt inntak av fruktsukker (fruktose) bør unngås. Det er særlig et problem ved større inntak av søte leskedrikker, som industrielt tilsettes fruktose-holdige sukkerarter.

 • Inntak av søt frukt i normale mengder utgjør neppe noe problem, og pga. fruktenes ellers gunstige virkninger på helsen, fraråder man ikke et vanlig forbruk av søt frukt.

 • Kunstig søtede leskedrikker medfører ikke stigning i konsentrasjonen av urinsyre i blodet.

 • Visse sykdommer med stor celleomsetning, f.eks. psoriasis, øker urinsyremengden.

 • Ved nedsatt nyrefunksjon utskilles mindre urinsyre.

Symptomer

Urinsyregikt viser seg som regel ved at du får anfall med akutt hevelse, rødme og smerte i et enkelt ledd, f.eks. i en storetå (podagra). Smertene er voldsomme, men de avtar som regel i løpet av en ukes tid. Urinsyren kan avleire seg i huden, hvor den sees som små, gulhvite knuter (tophi). Hvis urinsyren avleirer seg i nyrene, kan du få nyresten.

Undersøkelser

Den viktigste undersøkelsen er en leddpunktur, hvor legen tar ut litt leddvæske. Ved å undersøke leddvæsken i et mikroskop kan legen se urinsyrekrystaller. Du kan også få målt innholdet av urinsyre i blodet ved en blodprøve.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

For å unngå urinsyregikt, men også andre sykdommer som hjerte-karsykdommer, høyt blodtrykk og type 2-diabetes, som ofte opptrer samtidig med urinsyregikt, er det klokt å:

 • Spise sunt og variert med mye grønnsaker

 • Unngå overvekt

 • Begrense forbruket av kjøtt og innvoller

 • Begrense inntaket av alkohol og søte leskedrikker

 • Drikk kaffe, te, vann eller melkeprodukter med lavt fettinnhold

 • Mosjoner!


Medisinsk behandling:

Medisinsk behandling av urinsyregikt består dels av behandling av smerter ved anfall, dels av forebyggende behandling.


Behandling ved anfall

Akutte leddsmerter kan behandles med kolkisin, med NSAID (midler mot gikt og smerter) eller med binyrebarkhormon som ev. kan injiseres i leddet. Ved gjentatte anfall, samt ved svært forhøyet urinsyre i blodet, bør du få en forebyggende behandling.


Forebyggende behandling

Til forebyggelse av urinsyregikt anvendes allopurinol, febuksostat, kolkisin, lesinurad og probenecid. Allopurinol og febuksostat hemmer dannelsen av urinsyre. Virkningen skjer ved at stoffet blokkerer et enzym som er nødvendig for urinsyredannelsen.

Lesinurad og probenicid øker utskillelsen av urinsyre gjennom nyrene. Denne behandlingen virker imidlertid ikke hvis nyrefunksjonen din er nedsatt.

Forebyggende behandling bør normalt først startes når det akutte giktanfallet er overstått. Det vil ofte i den første perioden under forebyggende behandling stadig kunne opptre anfall av urinsyregikt. Det anbefales derfor i denne perioden, f.eks. det første halvåret, å supplere den forebyggende behandlingen med medisin som demper inflammasjon og smerter, vanligvis kolkisintabletter.

Bemerk at den forebyggende behandlingen skal fortsette uendret hvis du får et anfall.

Sist revidert: 09.10.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.