Svimmelhet

Hva er svimmelhet?

Svimmelhet er et symptom som kan dekke over mange forskjellige sykdommer. Ordet svimmelhet har også flere betydninger:

  • En opplevelse av å bli snurret rundt, at alt gynger, altså en uvirkelig følelse av at du selv beveger deg, eller at omgivelsene gjør det. Det kalles ekte svimmelhet.

  • En fornemmelse av ubalanse, når du beveger deg.

  • En mer ubestemt fornemmelse av å være syk, f.eks. i forbindelse med kvalme.

  • En fornemmelse av å holde på å besvime når du reiser deg for hurtig.

Det kan være mange årsaker til svimmelhet. Feber, lidelser i hjernen eller lillehjernen, øyesykdommer, lidelser i halsvirvelsøylen, blodmangel, hjerte- eller lungelidelser, forstyrrelser i andre indre organer, bivirkninger av medisin, psykiske tilstander og sykdommer i balanseorganet i det indre øret. Svimmelhet kan komme i anfall eller være til stede konstant.

Svimmelhetsanfall opptrer som:

  • Godartet posisjonssvimmelhet. Det viser seg som kortvarige anfall av svimmelhet når du beveger hodet i bestemte retninger.

  • Svimmelhetsanfall som er ledsaget av hørselsnedsettelse og susing i ørene i forbindelse med Menières sykdom.

Konstant svimmelhet, kan opptre som følge av:

  • En bivirkning av en medisin man inntar.

  • Virus på balansenerven (labyrintitis, vertigo epidemica).

  • Skader på det indre øret.

Hvordan forløper sykdommen?

Godartet posisjonssvimmelhet er den mest alminnelige formen, og den forsvinner av seg selv etter få dager til opptil flere år.

Virus på balansenerven kan vare i flere uker, men i langt de fleste tilfeller kommer du deg fullstendig. Skader på det indre øret gir i langt de fleste tilfeller varig mén.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få godartet posisjonssvimmelhet, men risikoen er litt større hvis du har migrene. Svimmelhet og balanseproblemer rammer ofte eldre, og sees typisk som en bivirkning av medisin, særlig sløvende legemidler og legemidler som senker blodtrykket. Alle kan få virus på balansenerven og skader på det indre øret.

Hva er årsaken til svimmelhet?

Godartet posisjonssvimmelhet skyldes at det fra det indre øret frigjøres en liten klump krystaller som påvirker buegangene. Vi kjenner ikke årsaken til at det skjer.

Eldre mennesker klager ofte over dårlig balanse. Med alderen mister du noen av sansecellene i det indre øret, og det blir derfor vanskeligere å oppfatte hurtige bevegelser. Balansen krever hurtige reaksjoner, og da eldres nerveceller fungerer langsommere, blir de lett balansemessig forvirret.

Skader på det indre øret: Kronisk mellomørebetennelse kan bre seg til det indre øret. Hvis det skjer, gir det både døvhet og svimmelhet. Kraniebrudd kan også gi skader på det indre øret med etterfølgende svimmelhet. Plagene avtar ofte med tiden.

Symptomer

Godartet posisjonssvimmelhet gir voldsom svimmelhet som varer i under et halvt minutt, særlig når du beveger hodet eller reiser deg fra liggende stilling.

Undersøkelser

Ved mistanke om posisjonssvimmelhet legger legen deg enten på siden eller på ryggen med hodet dreid til den ene siden, og deretter til den andre siden, for å se om det utløser svimmelhet.

Legen vil ofte måle blodtrykket, og kanskje undersøke om du har blodmangel, da dette kan føre til svimmelhet.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Dårlig balanse kan behandles med balanseøvelser, f.eks. hos en fysioterapeut. Det anbefales å bruke en stokk. Det finnes ingen medisin mot ubalanse.

Ved godartet posisjonssvimmelhet kan legen få den lille klumpen med krystaller som ligger i ørets bueganger til å falle på plass igjen, ved å dreie hodet fra side til side etter et bestemt mønster (Epleys manøver). Dermed forsvinner svimmelheten i langt de fleste tilfeller.

Sist revidert: 26.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.