Svangerskapsforgiftning

Hva er svangerskapsforgiftning?

Hvis du får svangerskapsforgiftning (preeklampsi), har du forhøyet blodtrykk samt utskillelse av protein i urinen. Tilstanden oppstår hyppigst i siste halvdel av graviditeten, men kan oppstå så tidlig som uke 20. Svangerskapsforgiftning fører ofte til redusert vekst hos fosteret, fordi barnet ikke får den næringen det trenger, pga. sykdom i morkaken. Når du går til jordmor, undersøker man derfor alltid om du er i ferd med å utvikle svangerskapsforgiftning.

Hvordan forløper sykdommen?

Svangerskapsforgiftning kan forløpe svært forskjellig. I de fleste tilfeller er tilstanden fredelig, men krever regelmessig kontroll. Forløpet av sykdommen er ikke forutsigbar, og selv tilfeller som synes lette, kan plutselig utvikle seg til en livstruende sykdom for moren pga. løsning av morkaken, blødning, lever- og nyresvikt, blodpropper eller hjerneblødning. Men dette skjer sjelden.

 

Risikoen for å utvikle svangerskapsforgiftning er også til stede opptil en uke etter fødselen. Kramper hos en gravid eller fødende kvinne skal alltid betraktes som svangerskapsforgiftning, inntil en eventuell annen årsak er funnet.

 

Hos de fleste gravide med svangerskapsforgiftning blir blodtrykket normalt og utskillelse av protein opphører få dager etter fødselen.

Hvem får sykdommen?

Svangerskapsforgiftning sees hos opptil 3 av 100 gravide. Som regel vet man ikke på forhånd hvilke kvinner som utvikler svangerskapsforgiftning i siste halvdel av graviditeten. Men det er noen tilstander som øker risikoen for å få sykdommen:

 • førstegangsgravide

 • gravide som venter tvillinger

 • graviditet med donoregg

 • gravide som tidligere har hatt svangerskapsforgiftning

 • gravide som før graviditeten hadde forhøyet blodtrykk før graviditeten

 • gravide med diabetes

 • gravide med kronisk nyresykdom

 • høy BMI (Body Mass Indeks)

 • alder over 40 år

 • etnisitet (sykdommen er hyppigere hos sorte og asiatere enn hos kaukasiske gravide)

 • hvis det er gått 10 år eller mer etter siste graviditet.

Mellom 0,5 og 3 promille av de gravide (maksimalt 3 av tusen gravide) utvikler alvorlig svangerskapsforgiftning med påvirkning av et eller flere organer, sentralnervesystemet (CNS), nyrer, lever og blodet.

Hva er årsaken til svangerskapsforgiftning?

Man vet ikke hvorfor svangerskapsforgiftning oppstår. Morkakens blodkar vokser ikke inn i blodkarene i livmoren som de helst skal, og derved minskes blodgjennomstrømningen til morkaken og barnet.

Kroppen reagerer på dette med å øke blodtrykket. I alvorlige tilfeller påvirker det fosterets vekst, da morkakens funksjon blir dårligere. Den beste behandlingen av preeklampsi er at morkaken kommer ut - det vil si at man føder.

Symptomer

Du har ofte ingen symptomer ved lett grad av svangerskapsforgiftning.

Du kan være plaget av ødemer (vann i kroppen) med hovne føtter og hender og dermed hurtig vektstigning. Som regel kan du ikke merke det forhøyede blodtrykket eller proteinutskillelsen i urinen.

Hvis du under graviditeten får synsforstyrrelser, alvorlig hodepine eller magesmerte og ”vann i kroppen”, må du søke lege. Nesten alle gravide får imidlertid i dagens løp litt hovne føtter i slutten av graviditeten, men som regel forsvinner det i løpet av natten og regnes for helt normalt.

Undersøkelser

Gravide følges tett med undersøkelser hos praktiserende lege og jordmor, slik at svangerskapsforgiftning kan oppdages så tidlig som mulig. Ved alle graviditetsundersøkelser i siste halvdel av graviditeten måles blodtrykk, og urinen undersøkes for protein.

Ved tegn på begynnende svangerskapsforgiftning vil du blive henvist videre, og få foretatt en ultralydsskanning, hvor man undersøker din tilstand og fosterets vekst og tilstand.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Behandlingen består i avlastning med ro, hvile og sykemelding. Dette er ofte tilstrekkelig under nøye overvåkning av blodtrykk og nyrefunksjon. Hvis du ikke kan få ro nok hjemme, eller din tilstand blir verre, kan det være nødvendig med sykehusinnleggelse, hvor både du og fosteret kan overvåkes.


Medisinsk behandling:

Ved fortsatt forhøyet blodtrykk (dvs. over 160/110) må du få blodtrykssenkende medisin. Blir tilstanden verre tross denne behandlingen, er eneste behandling å avslutte graviditeten, enten ved å sette i gang fødselen eller utføre et keisersnitt. Hvis du er mindre enn 34 uker ute i graviditeten, gis binyrebarkhormon (betametason) som injeksjon to døgn etter hverandre, for på denne måten å modne fosterets lunger, så det bedre tåler den for tidlige fødselen.

De legemidlene som anvendes til behandling av forhøyet blodtrykk ved svangerskapsforgiftning, er nøye utvalgt, så de ikke påvirker fosteret unødvendig. Det mest brukte midlet er metyldopa, som nedsetter dannelsen av adrenalin, og dermed nedsetter motstanden i blodkarene. Andre blodtrykksnedsettende midler (labetalol, nifedipin) kan imidlertid også anvendes.

Sist revidert: 04.08.2016Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.