Spiserørsbetennelse

Hva er spiserørsbetennelse?

Spiserørsbetennelse (refluksøsofagitt) oppstår fordi spiserøret blir irritert på grunn av magesyre, som etser nederste del av spiserøret.

Hvordan forløper sykdommen?

Spiserørsbetennelse er ubehagelig, men ikke farlig. Hvis du har tilbøyelighet til spiserørsbetennelse, er det en livsvarig lidelse, selv om de fleste har perioder uten symptomer. Mange må i perioder behandles med medisin for å unngå de plagsomme symptomene. I sjeldne tilfeller kan irritasjonstilstanden bli komplisert av arr og forsnevringer i spiserøret. En langvarig, ubehandlet spiserørsbetennelse øker risikoen for kreft i spiserøret.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få spiserørsbetennelse.

Hva er årsaken til spiserørsbetennelse?

Surt mageinnhold kan komme opp i spiserøret hvis ringmuskelen mellom spiserøret og magesekken er for svak. Det kan også skje hvis øverste del av magesekken er glidd litt opp i brysthulen gjennom mellomgulvet (spiserørsbrokk). Dette kalles refluks. Hvis det skjer hyppig over lang tid, kan slimhinnen i spiserøret bli betent og irritert.

Symptomer

Det typiske symptomet er halsbrann, en brennende følelse som brer seg fra brystbenet og oppover. Halsbrann oppstår særlig etter måltider, og når du inntar stillinger hvor magesyren lettere kommer opp, f.eks. når du bøyer deg forover eller ligger ned. Andre vanlige symptomer er sure oppstøt og smerter bak brystbenet og oppover i magen. Du kan få oppstøt av mat eller magesyre helt opp i munnen. Spiserørsbetennelse kan gi vanskeligheter med å svelge. Får du svelgevansker bør du gå til legen.

Undersøkelser

I mange tilfeller kan legen stille diagnosen ut fra de typiske symptomene. Legen kan supplere med en kikkhullsundersøkelse av magen (gastroskopi). Dette er for å utelukke andre sykdommer, f.eks. magesår, og for at legen skal kunne bedømme hvor store syreskader du har. Ved svelgevansker bør det alltid utføres en kikkhullsundersøkelse.

Behandling

Hva kan du selv gjøre?

Du kan selv gjøre en del for å lindre plagene:

  • slanke deg, ved overvekt

  • unngå store og fettrike måltider, sjokolade, peppermynte, juice

  • unngå å spise rett før sengetid

  • heve sengegjerdet ca. 30 cm

  • unngå stramtsittende klær rundt magen

  • unngå å bøye deg forover.

Medisinsk behandling:

I mange tilfeller må du supplere med medisin som enten nøytraliserer magesekkens syreinnhold, nedsetter magesekkens syreproduksjon eller legger lokk på magesyren. Denne medisinen helbreder ikke sykdommen, men reduserer eller fjerner midlertidig den sterke magesyren som fremkaller symptomene. Det er viktig at du tar medisinen nøyaktig som legen anbefaler, også selv om symptomene forsvinner raskt etter behandlingsstart. Syreskadene på spiserøret tar som regel lang tid å hele, og de fleste medisinkurer varer derfor minst 4 uker.

Spesielle forhold hos barn

Spiserørsbetennelse hos barn krever behandling hos spesialist.

Sist revidert: 02.07.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.