Polio

Hva er polio?

Polio er en smittsom virussykdom som kan medføre alvorlige lammelser. Polio var inntil 1950-tallet en alminnelig sykdom, men er nå nesten utryddet takket være utbredt vaksinasjon av barn mot polio.

Hvordan forløper sykdommen?

Fra smittetidspunktet til de første symptomene viser seg, går det mellom 6 og 20 dager. Hos de som får lammelser, blir lammelsene verre i en periode på 2-3 dager. Deretter blir det normalt gradvis bedre, og musklenes funksjon blir normale. Men det kan ta mange måneder. Hos noen pasienter er det varige lammelser. Den mest alvorlige komplikasjonen er lammelse av åndedrettsmusklene, som kan være dødelig.

Hvem får sykdommen?

Den siste epidemien av polio i Norge var i 1950-1954. De fleste av tilfellene var barn. Polio forekommer ikke lengere i Norge. Også på verdensplan er polio nesten forsvunnet. I 1988 var det 350 000 tilfeller, mens det i 2008 var 1659 tilfeller og i 2015 under 100 tilfeller. I 2015 var det kun tilfeller i Pakistan og Afghanistan. Da poliovirus kun kan leve i mennesker, er det realistisk å tro at polio er nært utryddet. Et utbrudd i 2013 i Syria, hvor sykdommen ellers har vært forsvunnet siden 1999, understreker viktigheten av å opprettholde vaksinasjonsprogrammer globalt - inntil sykdommen med sikkerhet er utryddet.

Hva er årsaken til polio?

Poliovirus. Det finnes tre forskjellige typer poliovirus.

Symptomer

Hos de fleste er infeksjonen helt uten symptomer eller med lette symptomer i form av feber, vondt i halsen eller diaré. Mindre enn 1% av de smittede utvikler lammelser, som hyppigst rammer beina, men også kan omfatte armer og musklene som man bruker til å puste med. Man kan også få meningitis med hodepine og stivhet i nakken.

Undersøkelser

Poliovirus kan påvises i sekret fra svelget og avføring hos en smittet. I en blodprøve kan poliovirus påvises indirekte ved å måle kroppens antistoffer mot polio.

Behandling

Det finnes ingen medisinsk behandling av polio, men det er viktig å behandle komplikasjoner. Ved lammelse av åndedrettsmusklene er det nødvendig med kunstig åndedrett (respirator).

Fysioterapi med styrke- og koordinasjonstrening kan hjelp den syke til å oppnå bedre muskelfunksjon.


Vaksinasjon:

Polio kan forebygges ved vaksinasjon. Vaksinen inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, hvor poliovaksine gis samtidig med andre barnevaksiner til injeksjon. Beskyttelsen mot sykdommen er livslang.


Hvis du ikke er vaksinert:

Voksne, som ikke tidligere er vaksinert, kan også bli vaksinert med poliovaksine. Det tilrådes inntil videre at alle reisende som skal oppholde seg i Afghanistan eller Pakistan i mer enn 4 uker revaksineres hvis det er mer enn et år siden de ble vaksinert mot polio. Dette fordi revaksinasjon er vist å minske risikoen for at man blir frisk smittebærer av poliovirus, og på den måten frakter virus med utenfor de rammede landene.

I perioder tilrådes også vaksinasjon ve reise til andre land. og noen land stiller ved innreise krav om dokumentasjon for vaksination hvis man har oppholdt seg i et område/land med polio. Det er derfor alltid viktig å spørre en lege til råds innen utenlandsreise, hvis man er usikker på de aktuelle gjeldende reglene.

Smitteveier

En smittet person utskiller store mengder virus i avføringen. Dette kan forurense drikkevann, så andre får smitten ved å drikke det forurensede vannet. Smitte kan også skje direkte fra person til person.

Sist revidert: 09.02.2017Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.