Legemiddelmisbruk

Hva er legemiddelmisbruk?

Hvis du tar medisin for å oppnå en rusvirkning eller for å få problemene på avstand, er det misbruk av medisin. De vanligste formene for legemiddelmisbruk er misbruk av morfinpreparater og benzodiazepiner. Du er avhengig når du har en uttalt trang til stoffene, når de inntar en vesentlig plass i din hverdag, eller når du får ubehagelige abstinenssymptomer når du forsøker å slutte.

Hvordan forløper sykdommen?

Forløpet av et legemiddelmisbruk varierer, men som regel har du gode perioder hvor du har misbruket under kontroll, og andre perioder hvor misbruket er ute av kontroll. Har du først utviklet avhengighet er forløpet langvarig, og vil være preget av mange følgetilstander, f.eks. kan du få dårlig helse, nedsatt arbeidsevne og dårlig økonomi.

Hva er årsaken til legemiddelmisbruk?

Hvis du regelmessig inntar store mengder medisin, f.eks. beroligende eller smertestillende legemidler, kan du bli avhengig. Psykiske lidelser og belastende livsvilkår kan også medvirke til å utvikle et misbruk. Noen mennesker utvikler et misbruk fordi de tidligere har fått medisin som ledd i behandlingen av en sykdom, hvor de fikk en behagelig rusvirkning.

Symptomer

Avhengighet viser seg ved at du har en sterk trang til å innta midlene, og tilsidesetter andre forhold i hverdagen for å innta stoffet. Hvis du forsøker å slutte får du symptomer fra kroppen, f.eks. uro, svettetendens, smerter i magen - såkalte abstinenssymptomer. Ettersom misbruket utvikler seg, må du ta en større mengde av stoffet for å oppnå en rus.

Undersøkelser

Du må gjennom en grundig psykiatrisk vurdering og en generell helseundersøkelse, for at legen skal kunne stille diagnosen og vurdere følgene av misbruket.

Behandling

Behandlingen vil være medisin, samtaleterapi og forskjellige former for sosial støtte og rehabilitering. Medisinsk behandling kan sjelden stå alene. Nedtrapping og forebyggende behandling med medisin bør være et ledd i en samlet misbruksbehandling som tar tak i dine medisinske, psykologiske og sosiale problemer.

Legemidler som anvendes i forbindelse med avvenning, skal forhindre at du får abstinenssymptomer, og forebygge at du får tilbakefall.

Sist revidert: 31.01.2017Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.