Kreft i magesekken

Hva er kreft i magesekken?

Når det oppstår en ondartet svulst i magesekken, kalles det kreft i magesekken (cancer ventriculi). Les mer om kreft.

Hvordan forløper sykdommen?

Kreft i magesekken gir i begynnelsen smerter, dårlig matlyst og vekttap. Det er nødvendig med en operasjon hvor man fjerner magesekken. Kreften kan spre seg (danne metastaser), og det er en alvorlig sykdom som utvikler seg raskt. Det er derfor viktig å stille diagnosen tidlig, slik at hele kreftsvulsten kan fjernes ved operasjon. Hvis magesekken fjernes, får man ubehag når man spiser. Det blir dessuten nødvendig å ta ekstra B12-vitamin, fordi vitaminopptaket er hemmet når magesekken mangler.

Hvem får sykdommen?

Kreft i magesekken sees hyppigst etter 60-årsalderen. Sykdommen sees dobbelt så ofte hos menn som hos kvinner, og forekommer sjelden hos personer under 40 år.

Hva er årsaken til kreft i magesekken?

Man kjenner ikke årsaken til kreft i magesekken, men bakterien Helicobacter pylori, som finnes ved magesår, øker risikoen for magekreft. Røyking, høyt innhold av nitrater eller tjærestoffer fra steking kan også øke risikoen.

Symptomer

Man får vekttap, smerter i øvre del av magen, appetittløshet, eventuelt kvalme og brekninger. Hvis kreftsvulsten er plassert nær spiserøret, kan de første symptomene være svelgevansker eller smerter i brystet med stråling ut i ryggen. Sykdommen kan også gi blodmangel, fordi det langsomt siver blod ut fra kreftsvulsten. I så fall er tretthet et av de første tegn på sykdommen.

Undersøkelser

Det er sjelden at legen kan kjenne svulsten ved å føle på magen. Ved undersøkelsen kjenner legen etter hovne lymfeknuter på halsen, da kreftcellene fra magesekken kan spre seg dit.

Hvis det er mistanke om kreft i magesekken, må du ta en kikhullsundersøkelse av magesekken (gastroskopi). Ved undersøkelsen kan det tas små vevsprøver (biopsier), som i mikroskop undersøkes for kreftceller. I sjeldne tilfeller supplerer man med en røntgenundersøkelse av magesekken. Du får tatt blodprøver for å undersøke om det er blodmangel eller påvirkning av andre organer.

Av hensyn til behandlingen er det viktig å vite om sykdommen har spredt seg utenfor magesekken. Derfor får du også en CT- eller PET/CT- skanning.

Behandling

Eneste behandling som kan helbrede kreft i magesekken er operasjon. Det finnes flere forskjellige former for operasjon avhengig av hvor i magesekken svulsten finnes:

  • hvis sykdommen ikke har spredt seg (ingen metastaser), fjernes svulsten med tilhørende lymfeknuter.

  • hvis svulsten sitter i den nederste delen av magesekken, fjerner man kun en del av magesekken.

  • hvis kreftsvulsten finnes i en større del eller den øverste delen av magesekken, kan det bli nødvendig å fjerne hele magesekken. For at maten skal kunne bli transportert videre, syr man tynntarmen opp til spiserøret.

I noen tilfeller får man cellegift og strålebehandling innen operasjonen for å gjøre svulsten mindre, andre ganger etter operasjonen for å redusere risikoen for tilbakefall.

Hvis sykdommen har spredt seg, er formålet med behandlingen først og fremst å øke livskvaliteten og mildne plager som kan følge med sykdommen, og forlenge livet. Det brukes cellegift og ev. strålebehandling for å lindre symptomer, spesielt smerter.

I noen tilfeller er kreftcellene HER2-positive. HER2 er en forkortelse for 'Human Epidermal vekstfaktor-Reseptor-2' og er en spesiell reseptor som finnes i stort antall på HER2-positive kreftceller. I disse tilfellene kan kreften behandles med et antistoff, trastuzumab, som blokkerer HER2-reseptoren og forhindrer kreftcellene i å vokse.

 

Kjemoterapi kan gi kvalme - derfor vil du få kvalmestillende medisin umiddelbart før kjemoterapien og i de påfølgende dagene.

Sist revidert: 08.03.2016Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.