Kikhoste

Hva er kikhoste?

Kikhoste skyldes en betennelse i luftveiene med bakterien Bordetella pertussis.

Hvordan forløper sykdommen?

Kikhoste gir langvarige hosteanfall, som for store barn og voksne er plagsomme og voldsomme, men ufarlige. Kikhoste er alvorlig hos et spedbarn, fordi barnet ikke kan trekke luft under de langvarige hosteanfallene. I sjeldne tilfeller kan et spedbarn ta skade av at det ikke har fått nok oksygen til hjernen.

Hvem får sykdommen?

Alle - også voksne - kan få kikhoste. I dag er de fleste vaksinert mot kikhoste. Vaksinen beskytter godt i barndommen, men ikke helt i voksenalderen. Som voksen får du et mildere sykdomsforløp hvis du blir smittet.

Hva er årsaken til kikhoste?

Kikhoste skyldes bakterien Bordetella pertussis.

Symptomer

Kikhoste begynner med snue, hoste og heshet, som varer i 1-2 uker. I løpet av denne perioden blir hosten verre. Deretter kommer der en periode på 2-8 uker med de egentlige kikhosteanfallene. De begynner typisk med en lang rekke støtende host, som går over i at du gisper etter luft. Under denne gispingen etter luft kommer en pipende lyd (kiking) - derav navnet. Under hosteanfallet hoster du opp noe seigt slim, og du kan komme til å kaste opp.

Små barn kan, under hosteanfall, bli blå i ansiktet og kan besvime på grunn av mangel på luft. Normalt har den syke 10-20 av disse anfallene i døgnet, men noen kan ha helt opptil 60 anfall. Anfallene virker meget dramatiske på omgivelsene, men er som regel ufarlige, med mindre det er snakk om et spedbarn.

Undersøkelser

Legen kan stille diagnosen ved å høre et typisk hosteanfall. Hvis det er tvil, kan legen ta en prøve fra den bakerste del av pasientens svelg, og sende den til undersøkelse for kikhostebakterier. Det går et par dager før legen får svaret.

Behandling

Hva kan foreldrene gjøre?

Du bør unngå å utsette barn for røyk eller andre ting som kan få det til å hoste. Hvis du har et spedbarn, så bør du unngå at barnet kommer inn i et hjem med noen med kikhoste.


Medisinsk behandling:

Du kan bli behandlet med et makrolid, som gjør at du ikke lenger smitter. Behandlingen kan også mildne og nedsette antall hosteanfall. Samtidig blir du feberfri på et par dager. Et makrolid kan også brukes forebyggende til spedbarn som har vært utsatt for smitte.


Vaksinasjon:

Vaksinasjon mot kikhoste inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjonen gis til barn i 3-, 5- og 12-måneders-alderen og i 8-årsalderen. Vaksinen dekker kun i barnealderen.

Spesielle forhold hos barn

Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet blir pasienten vanligvis smittefri 5 dager etter igangsatt behandling, og barn bør derfor holdes hjemme fra barnehagen i denne perioden. Ved behandling senere i sykdomsforløpet vil smittsomheten være betydelig mindre, og barn kan derfor gå i barnehage eller på skole dagen etter igangsatt behandling. Friske nærkontakter som settes på profylaktisk behandling trenger ikke å være hjemme fra barnehage. Hvis et spedbarn har en storebror eller -søster med kikhoste, kan den syke bli behandlet med et makrolid, og spedbarnet kan få et makrolid forebyggende, for å unngå å bli smittet.

Smitteveier

Kikhoste er en meget smittsom sykdom. Man smitter fra et par dager før man begynner å bli forkjølet. Folkehelseinstituttet angir at syke er smitteførende i ca. 3 uker. Sykdommen smitter via små dråper som den syke hoster ut i luften, og du blir syk 1-2 uker etter at du er blitt smittet.

Sist revidert: 19.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.