Hortons hodepine

Hva er hortons hodepine?

Hortons hodepine, også kalt clusterhodepine, er anfall av kraftig smerte i eller omkring et øye. Anfallene varer 1/2-2 timer og er ledsaget av rennende øye og nese på samme side av ansiktet.

Hvordan forløper sykdommen?

De fleste har Hortons hodepine med anfall i perioder som oftest varer 1-3 måneder. Disse klaseperiodene kan komme 1-2 ganger årlig, men noen pasienter kan ha flere år mellom periodene. En av fem har Hortons hodepine av den kroniske typen, hvor anfallene er til stede hele året rundt uten lengre anfallsfrie perioder.

Hvem får sykdommen?

Den kan begynne i alle aldre, men hyppigst i 20-40-årsalderen. Menn rammes fem ganger hyppigere enn kvinner.

Hva er årsaken til hortons hodepine?

Årsaken til Hortons hodepine er ikke kjent. I klaseperiodene (se nedenfor) kan selv små mengder alkohol utløse anfall.

Symptomer

Anfallene består av kraftige smerter i eller omkring øyet. Anfallene varer oftest mellom 45-90 minutter. Det føles som om øyet blir presset ut, eller som om det blir stukket en kniv inn i øyet. Øyet blir rødt og rennende, nesen blir tett og/eller rennende på samme side som smerten. Hos noen blir pupillen mindre, og det øvre øyelokk kan falle ned. Det er oftest 1-2 anfall per døgn. Anfallene kommer på samme tidspunkt på døgnet; og hos mange er det typisk et anfall som vekker dem få timer etter at de er falt i søvn.

Undersøkelser

Legen vil foreta en undersøkelse av nervesystemet - en såkalt nevrologisk undersøkelse, og ved den kroniske formen for Hortons hodepine vil man ofte foreta en CT/MR-skanning av hjernen.

Behandling

Behandling av anfall består av innånding av ren oksygen eller av migrenemidlet sumatriptan, som injeksjon under huden.


Ved forebyggende behandling anvendes verapamil. Verapamil er en såkalt kalsiumblokker, som vanligvis anvendes mot hjerte- og kretsløpslidelser.


Binyrebarkhormon (prednisolon) kan anvendes som supplerende behandling i en kort periode, inntil behandling med verapamil er effektiv.

Litium brukes ved den kroniske formen for Hortons hodepine.

Sist revidert: 08.08.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.