Gulfeber

Hva er gulfeber?

Gulfeber er en virussykdom som overføres med myggstikk. Gulfeber forekommer kun i tropisk Sør-Amerika og i den delen av tropisk Afrika som ligger sør for Sahara i et belte mellom 15° nord og 15° grader sør for ekvator. Gulfeber kan forløpe som en influensalignende sykdom, eller som en mer alvorlig, livstruende sykdom med indre blødning og svikt i nyrer og lever. Svikt i leveren medfører gulsott, som er det som har gitt sykdommen sitt navn.

Hvordan forløper sykdommen?

Sykdommen starter 3-6 dager etter smitten. Sykdommen har 3 faser. I den første fasen får du feber, hodepine, muskelsmerter, kvalme, brekninger og ofte også gulsott. I den andre fasen (etter 3-4 dager) forsvinner feberen og de andre symptomene, og de fleste vil komme seg over sykdommen. Hos noen går sykdommen imidlertid over i en tredje fase, hvor feberen kommer tilbake, og det skjer en svikt i indre organer som nyrer og lever, med indre blødning og påvirkning av hjernen med kramper og bevisstløshet. I den tredje fasen dør 25-50% av pasientene på grunn av leversvikt eller nyresvikt.

Hvem får sykdommen?

Alle som stikkes av en infisert mygg kan få sykdommen. WHO anslår at det er 200 000 nye tilfeller og 30 000 dødsfall i året. Sykdommen er langt mer vanlig i Afrika enn i Sør-Amerika. I Afrika kan den forekomme som epidemier. Gulfeber er sjelden hos turister. Det skyldes at de ikke oppholder seg så lenge i risikoområder, og mange turister er beskyttet av vaksine som kan forhindre sykdommen.

Hva er årsaken til gulfeber?

Gulfeber-virus.

Symptomer

Symptomene er feber, hodepine, muskelsmerter, kvalme og brekninger. Senere i forløpet kan du få svikt i organer som nyrer og lever, og indre blødninger. Man kan også få gulsott og kramper, og bli bevisstløs.

Undersøkelser

Gul feber-virus kan påvises i en blodprøve.

Behandling

Hva kan du selv gjøre?

Gulfeber kan forebygges. Det er svært viktig å beskytte seg mot myggstikk.

Ta på tøy med lange ermer og bukseben, bruk myggavvisende midler og sov med myggnett over sengen. Det beste er å bruke myggnett som er sprøytet med insektsgift (impregnert).


Vaksinasjon

Det finnes en effektiv vaksine, og vaksinasjon tilrådes reisende til områder med gulfeber. Vaksinen skal gis minst 10 dager før avreise, og beskyttelsen anses å være livslang.

Gulfeber er sammen med polio de eneste sykdommene hvor det er internasjonale regler for vaksinasjon. Noen land krever vaksinasjon for å få lov til å reise inn i landet. Det gjelder vanligvis hvis man kommer reisende fra et land hvor gulfeber finnes, og vil reise inn i et land hvor det ikke finnes gulfeber, men hvor det finnes den type mygg som kan overføre gulfeber. Myndighetene vil med kravet om vaksinasjon sikre at en reisende ikke innfører sykdommen i deres land.

Vaksinasjon skal dokumenteres med stempel i det gule, internasjonale vaksinasjonskortet. Vaksinasjonen er gyldig etter 10 dager, og gjelder nå livslangt, i motsetning til tidligere (gjeldende fra juli 2016).


Unntak fra vaksinasjon:

Hvis man av en eller annen grunn ikke kan vaksineres (dårlig immunforsvar, graviditet eller barn under 9 måneder), så kan legen gi en unntaksesattest som forklarer hvorfor man ikke er vaksinert. Vaksinen skal gis med forsiktighet til personer over 60 år, da disse har en økt risiko for bivirkninger.


Medisinsk behandling:

Der finnes ingen medisinsk behandling mot gulfebervirus. Den medisinske behandlingen går derfor ut på å bekjempe komplikasjoner som nyresvikt og indre blødninger.

Smitteveier

Smitten kan overføres til et menneske ved myggstikk, hvis myggen på forhånd har stukket en infisert ape eller et infisert menneske. Myggene som overfører viruset stikker særlig om dagen. I Sør-Amerika skjer smitteoverføringen hyppigst fra aper til mennesker. Det betyr at det særlig er mennesker som oppholder seg i eller nær skog som blir smittet. Denne formen for gulfeber kalles derfor jungle yellow fever. I Afrika forekommer også jungle yellow fever, men den vanligste formen for smitte skjer i regntiden i fuktige savanneområder i Vest- og Sentral-Afrika. I Afrika forekommer også utbrudd av gulfeber i byer og landsbyer (urban yellow fever). Ved urban yellow fever skjer smitten via mygg fra menneske til menneske.

Sist revidert: 09.02.2017Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.