Grå stær

Hva er grå stær?

Grå stær (katarakt) er en aldersforandring i øyet, der linsen blir uklar.

Hvordan forløper sykdommen?

Grå stær utvikler seg over mange år. Det er sjelden man får grå stær før 65-årsalderen. Synsstyrken blir gradvis dårligere og dårligere, og hvis du ikke blir operert, vil du til slutt miste synet. De fleste blir opereret innen den tid, og synet blir bedre etter operasjonen.

Hvem får sykdommen?

Grå stær er normalt en aldersbetinget sykdom, men pasienter med diabetes har en større risiko for å utvikle grå stær før andre. Pasienter som har fått slag mot øyet, kan utvikle grå stær over få år. I sjeldne tilfeller er sykdommen medfødt.

Hva er årsaken til grå stær?

Med alderen blir øyets linse uklar og gråhvit. Det er snakk om en normal aldersforandring, som sees hos alle.

Symptomer

Du merker at du gradvis får dårligere syn som ikke kan avhjelpes med briller. Du får tiltagende problemer med å lese og se på tv. Noen pasienter vil merke at de lett blir blendet i motlys.

Undersøkelser

Ved en øyeundersøkelse kan øyelegen se om du har grå stær.

Behandling

Behandling av grå stær er utelukkende operasjon, som foregår med lokalbedøvelse enten med øyedråper alene eller i kombinasjon med innsprøytning av lokalbedøvelse under øyeeplet. Den gamle linsen fjernes og erstattes av en ny linse, som er laget av et plastmateriale. Etter operasjonen skal du dryppe med øyedråper som inneholder binyrebarkhormon eller NSAID. Begge stoffer motvirker arrdannelse og regnbuehinnebetennelse. Eventuelt suppleres med antibiotika, som motvirker infeksjon med bakterier.

Binyrebarkhormoner kan i sjeldne tilfeller gi forhøyet trykk i øyet, derfor vil øyelegen jevnlig måle øyetrykket i behandlingsperioden.

Normalt vil du bli tilbudt å innoperere en linse med én styrke, slik at synet blir skarpt på avstand, mens du må bruke lesebriller. I noen tilfeller kan det tilbys linser med 2 styrker. Da oppnår du både avstandssyn og lesesyn, men synskvaliteten kan bli noe dårligere. Det fins også linser som korrigerer skjeve hornhinner. 4 til 5 uker etter operasjonen kan du få tatt mål til briller. En operasjon for grå stær er en meget sikker operasjon, og langt de fleste får et bedre syn etter operasjonen.

Den alvorligste komplikasjonen etter en operasjon for grå stær er infeksjon inne i øyet (pan-oftalmi). Denne komplikasjonen opptrer ytterst sjelden, men ubehandlet kan du miste synet. Symptomene opptrer oftest 2 til 4 dager etter operasjonen, og viser seg ved tiltagende kraftige øyesmerter, rødt øye og avtagende syn. Du bør straks kontakte øyelege eller legevakt.

Ved operasjon for grå stær forebygger man infeksjonen ved injeksjon av cefuroksim i øyet.


Etterstær:

Noen år etter en operasjon for grå stær kan synet igjen bli dårligere. Det skyldes at den gamle linsekapselen blir uklar. Det kalles etterstær. Etterstær kan fjernes med laser. Behandlingen foregår ambulant og tar et par minutter. Det er ikke behov for ny operasjon.

Sist revidert: 09.01.2017Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.