Gallestein

Hva er gallestein?

Gallestein er betegnelsen for ansamlinger (stein) som kan dannes i galleblæren, og som består av kolesterol og kalksalter.

Hvordan forløper sykdommen?

Du vil typisk få smerter under høyre ribbenskant med utstråling til ryggen. Smerteanfallene er ofte forbundet med matinntak. Hvis smerteanfallene gjentar seg på samme måte, mistenker man gallestein.

Hvert år får flere tusen mennesker fjernet galleblæren pga. gallesteinssmerter. Etter at galleblæren er fjernet, blir de fleste pasienter symptomfrie.

I enkelte tilfeller er det fortsatt smerter som krever ytterligere undersøkelser. Smertene kan skyldes en stein i gallegangen eller en annen sykdom, som f.eks. magesår. Ved gallestein kan det også oppstå betennelse i bukspyttkjertelen, og hvis det er stein i gallegangen, kan det oppstå gulsott pga. manglende galleavløp til tarmen.

Hvem får sykdommen?

Gallestein forekommer meget sjelden hos barn. Hos voksne forekommer gallestein hos ca. 1 av 5 kvinner og ca. 1 av 10 menn. En stor del av pasientene som har fått påvist gallestein har ingen symptomer.

Hva er årsaken til gallestein?

Det kan dannes 3 forskjellige steintyper i galleblæren, avhengig av gallens sammensetning. Hos 80% av pasientene består steinene av en kombinasjon av kolesterol og kalsiumsalter. Kolesterol- og pigmentstein finnes hos hhv. 15% og 5%.

Symptomer

Hvis du får et gallesteinsanfall, vil du ofte få anfall av smerter under høyre ribbenskant med utstråling til høyre skulder. Smerteanfallet kan vare fra minutter til timer. Hvis steinene gjør at gallen ikke kan skilles ut fra galleblæren til tolvfingertarmen, vil gallefargestoffer (bilirubin) opphopes, og det utvikles gulsott. Opphopningen av gallefargestoffer i huden kan gi kraftig hudkløe.

Hvis du også har galleblærebetennelse, vil du i tillegg til smerter også ha feber.

Undersøkelser

Ved ultralydskanning kan legen se steinene hos nesten alle med gallestein. Samtidig med ultralydsskanningen av galleblæren foretas alltid en undersøkelse av leveren og bukspyttkjertelen.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Unngå overvekt, som kan være medvirkende til gallestein. Hvis du har gallestein, så unngå store måltider, da det kan utløse anfall av smerter.


Operasjon:

En kikkhullsoperasjon er i dag den vanligste operasjonsmetoden for å fjerne galleblæren, men hos mindre enn 1 av 10 kan kikkhullsoperasjon ikke la seg gjøre, og man må foreta en vanlig operasjon i stedet. Selv om man har fått fjernet galleblæren, vil det fortsatt kunne dannes gallestein i gallegangene, men dette skjer sjelden.

Smerter behandles med smertestillende legemidler.

Spesielle forhold hos barn

Gallestein er sjeldent hos barn, men behandles for øvrig som hos voksne.

Sist revidert: 13.03.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.