Frossen skulder

Hva er frossen skulder?

Sykdommen er - som navnet antyder - en tilstand der du har smerter og nedsatt bevegelighet av skulderen, både ved aktiv og ved passiv bevegelse (når en hjelper løfter armen opp).

Hvordan forløper sykdommen?

Sykdommen kan være langvarig, men de fleste blir helt friske etter 2-3 års forløp.

Hvem får sykdommen?

Sykdommen rammer hyppigst i 40-60-årsalderen og litt hyppigere hos kvinner enn hos menn.

Hva er årsaken til frossen skulder?

Årsaken er ikke kjent, men det er tegn på irritasjon og innskrumpning av skulderens leddkapsel. I noen tilfeller har pasienten på forhånd vært utsatt for et slag eller annen skade. Hvis du har diabetes, har du økt risiko for å få en frossen skulder.

Symptomer

Symptomene består i gradvis tiltakende smerter, og deretter også innskrenkning i bevegeligheten i skulderen. Senere avtar smertene, og i siste fase av sykdommen er det ofte bare nedsatt bevegelighet. Hos et mindretall rammer lidelsen begge skuldrene.

Undersøkelser

Diagnosen stilles på bakgrunn av smerte og innskrenket bevegelighet i skulderen ved alle former for bevegelse. Det er ingen karakteristiske laboratorieundersøkelser eller røntgenfunn.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Det finnes ingen egentlig behandling av frossen skulder. Så snart smertene tillater det, bør du begynne med bevegelsesøvelser for å begrense tap av bevegelighet mest mulig. Instruksjon av fysioterapeut kan være gunstig.


Medisinsk behandling:

  • Smertene i skulderleddet kan reduseres ved injeksjon av binyrebarkhormon i skulderleddet i tidlig fase, og det kan også være gunstig for bevegeligheten.

  • Eventuelt kan det suppleres med smertestillende midler, f.eks. paracetamol eller NSAID.

  • Ved varig innskrenkning av bevegeligheten, kan en operasjon, hvor man løsner skulderkapselen, hjelpe deg.

Sist revidert: 27.06.2016Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.